Dla autorów

  • Na łamach „Civitas et Lex” są publikowane artykuły z obszaru nauk społecznych z następujących dziedzin naukowych:  nauki o mediach, psychologia, nauki o administracji, prawo i prawo kanoniczne.
  • Materiały (tj. artykuły, sprawozdania i recenzje) do kolejnych numerów czasopisma przyjmują kierownicy działów: dr Marta Więckiewicz-Archacka, marta.wieckiewicz@gmail.com - nauki o mediach; prof. dr hab. Elżbieta Wesołowska, ewesolowska1110@gmail.com - psychologia; dr Monika Ziniewicz, ziniewicz.m@uwm.edu.pl - nauki o administracji; ks. prof. dr hab. Florian Lempa, slawomirpatrycjusz@wp.pl (grzecznościowo) – prawo kanoniczne; dr Sławomir Kursa, slawomirpatrycjusz@wp.pl - prawo oraz  sekretarze redakcji – dr Jacek Mrozek (j.mrozek@op.pl)  i dr Piotr Wojnicz (wojniczpiotr@wp.pl).