Kortowiada 2018

Uprzejmie informujemy, że w związku z organizowaną 59. Edycją Juwenaliów Olsztyńskich – Kortowiada 2018, JM Rektor prof. dr hab. Ryszard J. Górecki, działając na podstawie zapisu §3 ust.5 Regulaminu Studiów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,  ustalił 17 i 18 maja 2018 roku dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych.