Jeśli na Twoim koncie w systemie IRK wyświetlił się komunikat "zakwalifikowany na studia"

DOKUMENTY JAKIE NALEŻY ZŁOŻYĆ NA STUDIA  do 25 WRZEŚNIA 2017 r. do godz.15.00 w Dziekanacie ul. Kościuszki 23, 19-300 Ełk pok.4

- podpisane podanie wydrukowane z sytemu IRK

-  kopia świadectwa dojrzałości poświadczona za zgodność z oryginałem (poświadczenia zgodności może dokonać notariusz lub pracownik Punktu Obsługi Kandydata UWM)

- kserokopię dowodu osobistego (poświadczenia zgodności może dokonać notariusz lub pracownik Dziekanatu UWM) 

- fotografię na płycie CD - opisanej imieniem i nazwiskiem oraz numerem PESEL- wymagania techniczne: rozdzielczość 300 dpi w formacie jpg, rzeczywisty rozmiar wydruku 236 x 295 pikseli.

- 2 fotografie o wymiarach 35 x 45mm, na jasnym tle, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, opisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem oraz Nr PESEL