Szkolenia w zakresie zdalnej edukacji i nowoczesnych technologii w nauczaniu

SZKOLENIE: Podstawy platformy Moodle dla nauczycieli

Czas trwania - 4 godz. /1 spotkanie 4-godzinne /

Szkolenie  adresowane jest do nauczycieli, którzy chcą wzbogacić proces dydaktyczny o zajęcia z wykorzystaniem platformy do zdalnego nauczania Moodle. Zajęcia są prowadzone stacjonarnie. Na szkoleniu omawiane są zagadnienia:

  • związane z e-nauczaniem oraz platformami edukacyjnymi,
  • możliwości, jakie daje Moodle w zakresie tworzenia i organizacji kursu,
  • dotyczące sposobów udostępniania materiałów dydaktycznych i rodzajów zadań, będących elementami zdalnego szkolenia.

 

SZKOLENIE: Przygotowanie lekcji oraz warsztatów na platformie Moodle

Czas trwania - 8 godz. /2 spotkania 4-godzinne /

Szkolenie  adresowane jest do nauczycieli, którzy chcą wzbogacić proces dydaktyczny o zajęcia z wykorzystaniem platformy do zdalnego nauczania Moodle.  Zajęcia są prowadzone stacjonarnie. Na szkoleniu omawiane są zagadnienia:

  • dotyczące opracowywania i udostępniania zdalnych lekcji na platformie Moodle,
  • dotyczące opracowywania i udostępniania zdalnych warsztatów na platformie Moodle

 

SZKOLENIE: Pomiar dydaktyczny na platformie Moodle czyli tworzenie testów i quizów

Czas trwania - 8 godz. /2 spotkania 4-godzinne /

Szkolenie  adresowane jest do nauczycieli, którzy prowadzą zajęcia  z wykorzystaniem platformy do zdalnego nauczania Moodle.  Zajęcia są prowadzone stacjonarnie. Na szkoleniu omawiane są zagadnienia:

  • związane z opracowywaniem i udostępnianiem testów do sprawdzania i utrwalania wiedzy na platformie Moodle,
  • dotyczące automatyzacji procesu sprawdzania i oceniania testów na platformie do zdalnego nauczania.

 

SZKOLENIE: Przygotowanie i publikacja materiałów dydaktycznych, audiowizualnych przy pomocy programu Camtasia Studio

Czas trwania - 8 godz. /2 spotkania 4-godzinne, 1 raz w tygodniu /

Szkolenie  adresowane jest do osób, które chciałyby tworzyć i opracowywać materiały dydaktyczne  w formie audiowizualnej. Na szkoleniu omawiane są zagadnienia:

  • dotyczące tworzenia wideo prezentacji w formie przechwytywania zawartości pulpitu lub jego części,
  • dotyczące tworzenia wideo prezentacji w formie filmów instruktażowych
  • zawiązane z zamieszczaniem wytworzonych prezentacji na koncie You Tube i platformy do zdalnego nauczania Moodle.