Szkolenia w zakresie pakietu Microsoft Office

SZKOLENIE: Microsoft Word - poziom podstawowy

Czas trwania - 24 godz. /6 spotkań 4-godzinnych, 1 raz w tygodniu/

Szkolenie adresowane jest do osób, które chcą rozpocząć świadomą pracę z programem Ms Word i obejmuje podstawowe funkcje edytora tekstu związane z tworzeniem i edycją dokumentów:

 • wprowadzanie , edytowanie i formatowanie tekstu,
 • zarządzanie i modyfikacja układu dokumentu oraz ustawienia strony,
 • tabele, obiekty graficzne i style w dokumencie,
 • przygotowanie dokumentu do wydruku, ustawienie parametrów drukowania,
 • dobre praktyki organizacji dokumentów w katalogach.

 

SZKOLENIE: Microsoft Word - poziom średnio zaawansowany

Czas trwania - 28 godz. /7 spotkań 4-godzinnych, 1 raz w tygodniu/

Uczestnicy szkolenia nauczą się używania zaawansowanych funkcjonalności programu MS Word i aktywnie wykorzystywać je w pracy,  w tym:

 • zwiększanie wizualnej atrakcyjności i czytelności tworzonych dokumentów,
 • dodawanie obiektów graficznych, złożonych tabel i wykresów o profesjonalnym wyglądzie,
 • tworzenie listów seryjnych, ich personalizacja oraz dodawanie i filtrowanie adresatów korespondencji,
 • recenzja dokumentów.

 

SZKOLENIE: Microsoft Word - poziom zaawansowany

Czas trwania - 20 godz. /5 spotkań 4-godzinnych, 1 raz w tygodniu/

Szkolenie adresowane jest do osób, które chcą sporządzać profesjonalne dokumenty z użyciem zaawansowanych narzędzi, w tym:

 • wprowadzenie wysokiego stopnia automatyzacji pracy przy tworzeniu i edycji dokumentów,
 • tworzenie narzędzi do pozyskiwania informacji – formularze i ankiety,
 • współpraca i wymiana danych z innymi programami,
 • korzystanie z narzędzi do tworzenia i edycji wzorów matematycznych

 

SZKOLENIE: Microsoft Excel - poziom podstawowy

Czas trwania - 24 godz. /6 spotkań 4-godzinnych, 1 raz w tygodniu/

Szkolenie adresowane jest do osób, które chcą rozpocząć świadomą pracę z programem Ms Excel i obejmuje podstawowe funkcje arkusza kalkulacyjnego związane z:

 • wprowadzaniem i formatowaniem różnego rodzaju danych,
 • wprowadzaniem i edycją formuł oraz korzystanie z bibliotek funkcji arkusza kalkulacyjnego,
 • tworzeniem zestawień i prezentacji danych do analiz,
 • przygotowaniem dokumentu do wydruku oraz ustawienie parametrów drukowania,
 • dobre praktyki organizacji dokumentów w katalogach.

 

SZKOLENIE: Microsoft Excel - poziom średnio zaawansowany

Czas trwania - 28 godz. /7 spotkań 4-godzinnych, 1 raz w tygodniu/

Uczestnicy szkolenia nauczą się używania zaawansowanych funkcjonalności programu MS Word i aktywnie wykorzystywać je w pracy,  w tym:

 • zaawansowane funkcje arkusza kalkulacyjnego w analizie danych
 • konstruowanie zaawansowanych wzorów złożonych z kilku funkcji i formuł,
 • praca z wieloma skoroszytami i arkuszami, tworzenie powiązań między nimi,
 • profesjonalna wizualizacja danych,
 • narzędzia arkusza kalkulacyjnego do optymalnego podejmowania decyzji.

 

SZKOLENIE: Microsoft Excel - poziom zaawansowany

Czas trwania - 24 godz. /7 spotkań 4-godzinnych, 1 raz w tygodniu/

Szkolenie jest adresowane dla osób, które w codziennej pracy wykorzystują arkusz kalkulacyjny jako narzędzie analizy danych i chciałyby tę pracę usprawnić za pomocą profesjonalnych funkcji programu, w tym:

 • arkusz kalkulacyjny jako baza danych i funkcje tablicowe,
 • analiza finansowa w arkuszu kalkulacyjnym,
 • narzędzia do zaawansowanej analizy danych
 • wprowadzenie wysokiego stopnia automatyzacji w pracy z arkuszem.