KONTAKT

                                                                           

Budowa Uniwersyteckiego Portalu służącego rozwojowi e-usług dla Warmii i Mazur

 

KONTAKT

Kierownik/Koordynator projektu:

mgr Andrzej Rydzewski

Regionalne Centrum Informatyczne
ul. Słoneczna 54, 10-710 Olsztyn
tel. +48 (89) 523-45-35, fax (89) 524 51-91
e-mail:andrzej.rydzewski@uwm.edu.pl

 

Opiekun projektu:

mgr Małgorzata Olasek

Biuro ds. Projektów Zagranicznych
ul. R. Prawocheńskiego 9, 10-720 Olsztyn
tel. (89) 524 52 57, fax (89) 524 52 60
e-mail:malgorzata.olasek@uwm.edu.pl

 

 

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013