SZKOLENIA

                                                                            

Budowa Uniwersyteckiego Portalu służącego rozwojowi e-usług dla Warmii i Mazur

 

SZKOLENIA

Zgodnie z postanowieniami Umowy nr 602/2014/PN/DZP NA BUDOWĘ UNIWERSYTECKIEGO PORTALU SŁUŻĄCEGO ROZWOJOWI E-USŁUG DLA WARMII I MAZUR w marcu bieżącego roku odbyła się seria szkoleń obejmująca:

  • Szkolenia dla użytkowników (wprowadznie, omówienie funkcjonalności użytkownika podstawowego, omówienie funkcjonalności użytkownika zaawansowanego, omówienie funkcjonalności kierownika, konfiguracja Dashboardów, konfiguracja rejestrów, przetwarzanie dokumentów w formie warsztatów)

 

  • Szkolenie BPML – Activiti dla Administratora (podstawowe pojęcia; proces biznesowy – podejścia, definicje; zarządzanie procesami biznesowymi, koncepcje; klasyfikacje procesów biznesowych; modelowanie procesów biznesowych; model procesu biznesowego, meta-model; metody opisu procesów biznesowych; wytyczne modelowania biznesowego oraz jego wady, zalety; notacja BPMN, przykłady procesów biznesowych; warsztaty z modelowania procesu biznesowego; Activiti; narzędzia a activiti; rysowanie procesu)

 

  • Szkolenie Groovy dla Administratora (GDK – podobieństwa  i różnice z javą; Groovy – podstawy, dynamiczne typowanie; składnia bardziej zaawansowana – closure, pętle, itd.; zdarzenia grooviego; zachowania na formularzu – zmiany wartości na atrybutach, relacje itd.; obsługa)

 

  • Projektowanie aktywnych formularzy dla Administratora (omówienie procesu; przygotowanie formularzy na podstawie szablonu; przygotowanie konfiguracji procesu do wniosku; przygotowanie zbioru reguł do wniosku; zdefiniowanie oraz omówienie podpisu elektronicznego; projektowanie w formie warsztatów)