Dział Edukacji Informatycznej

10-710 Olsztyn, ul. Słoneczna 54 - Tel.: (89) 523 47 69 / Fax: (89) 524 51 91

Dział Edukacji Informatycznej

 

ZADANIA

1. Organizacja i prowadzenie szkoleń w pracowniach komputerowych RCI w zakresie:

  • bezpieczeństwa i ochrony informacji
  • programów Microsoft Word i Excel
  • zdalnej edukacji i nowoczesnych technologii w nauczaniu

2. Administrowanie platformą do zdalnego nauczania Moodle oraz konsultacje w zakresie obsługi platformy dla pracowników wykorzystujących platformę w procesie dydaktycznym.

3. Opieka nad salami komputerowymi RCI: E2/12 oraz D2/8

 

INFORMACJE O SZKOLENIACH

PLATFORMA MOODLE - SZKOLENIA RCI

 

mgr Katarzyna Gargas

tel. (89) 523-44-54, e-mail: kgargas@uwm.edu.pl

mgr Cezariusz Radomski

tel. (89) 524-61-63, e-mail: c.radomski@uwm.edu.pl