Dane osobowe

Zmień rozmiar tekstu

10-710 Olsztyn, ul. Słoneczna 54
Tel: (89) 523 47 69 / Fax: (89) 524 51 91

Alan Olesiński - Administrator Bezpieczeństwa Informacji
tel. (089) 523-64-62, tel.kom. +48 661 620 522, e-mail: alan.olesinski(at)uwm.edu.pl, pok. E 2/15

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej

art. 47. - Każdy ma prawo do ochrony życia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia oraz do decydowania o swoim życiu osobistym.

art. 51.
  • Nikt nie może być obowiązany inaczej niż na podstawie ustawy do ujawniania informacji dotyczących jego osoby.
  • Władze publiczne nie mogą pozyskiwać, gromadzić i udostępniać innych informacji o obywatelach niż niezbędne w demokratycznym państwie prawnym.
  • Każdy ma prawo dostępu do dotyczących go urzędowych dokumentów i zbiorów danych. Ograniczenie tego prawa może określić ustawa.
  • Każdy ma prawo do żądania sprostowania oraz usunięcia informacji nieprawdziwych, niepełnych lub zebranych w sposób sprzeczny z ustawą.
  • Zasady i tryb gromadzenia oraz udostępniania informacji określa ustawa.

Załączniki
Zarządzenie nr 3 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 2 stycznia 2006 roku, w sprawie : ochrony danych osobowych i baz danych w systemach informatycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Pliki do pobraniaDokumenty niezbędne do pracy z danymi osobowymi: