×

Wystwa grafiki warsztatowej wykładowców z ASP w Krakowie w Starej Kotłowni

fot. Ścibor Ciepielewski