Jest Złoto!

Studentki Koła artystyczno – naukowego MUSICA IN VIA, działającego w Instytucie Muzyki Wydziału Sztuki UWM pod dyrekcją dr hab. Katarzyny Bojaruniec prof. UWM,      w dniach 8 - 9 czerwca 2019r. brały udział w VII Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Chóralnej „O Złotą Wstęgę Solczy” w Ejszyszkach na LITWIE. Zespół zdobył ZŁOTY DYPLOM w kategorii chórów jednorodnych.