monografia naukowa dr Adama Rosińskiego

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie opublikowało kolejną monografię naukową dr Adama Rosińskiego pt. Psychoakustyczne konteksty strumieniowania percepcyjnego w muzyce. Jest to książka podejmująca aspekty akustyki, psychofizyki, przetwarzania dźwięków przez umysł ludzki wraz ze sposobami jego odbioru przez słuchaczy (muzyków i nie muzyków). Rozprawa ta wzbudziła uznanie oraz otrzymała bardzo dobre oceny recenzentek, ponieważ jest to jedna z niewielu prac dotycząca tego typu zjawisk, którą opublikowano w Polsce.