Pierwsza nagroda dla profesor Małgorzaty Chomicz « Triennale européenne de l’estampe contemporaine 2019 » (Francja)

« Triennale  européenne de l’estampe  contemporaine 2019 » (Triennale Europejskiej Współczesnej Grafiki) organizowane jest przez Stowarzyszenie Grafiki "Estampadura".
Do tegorocznej edycji zaproszone zostały kraje : Portugalia, Włochy, Belgia, Hiszpania, Niemcy oraz artyści Stowarzyszenie "ESTAMPADURA" (Francja).
Wystawy odbędą się od lutego do końca lipca 2019 roku w Tuluzie we Francji.