×

skład osobowy Katedry nauk i wiedzy o kulturze

KIEROWNIK:

dr hab. Joanna Schiller-Rydzewska
tel. 89 524 56 72
e-mail: joanna.schiller-rydzewska@uwm.edu.pl

dr hab. Krzysztof Szatrawski, prof. UWM
dr Ilona Dulisz
dr Ewa Gładkowska

dr Grażyna Kobrzeniecka-Sikorska

dr Alicja Tupieka -Buszmak
mgr Joanna Kotarska
mgr Ewa Zuba

SEKRETARIAT
ul. Szrajbera 11
10-007 Olsztyn
pokój 130
tel. 89 524 56 72
e-mail: knswk@uwm.edu.pl

Samodzielny referent
mgr Katarzyna Stasiak
pokój 130
tel. 89 524 56 72
e-mail: katarzyna.stasiak@uwm.edu.pl