Książka Feliks Nowowiejski i jemu współcześni

Nakładem Wydawnictwa UWM ukazała się książka Feliks Nowowiejski i jemu współcześni wobec idei
muzycznych przełomu XIX i XX wieku – owoc konferencji o tym samym tytule zorganizowanej przez
Instytut Muzyki w listopadzie 2016 roku. Publikacja jest istotnym źródłem wiedzy o kompozytorze i
jego czasach oraz uzupełnieniem szeregu książek, które ukazały się na ten temat dotychczas. Mamy
nadzieję, że stanie się ona impulsem do kolejnych badań nad życiem i twórczością Feliksa
Nowowiejskiego – kompozytora o warmińskim rodowodzie. Zachęcamy do lektury!!!