START

HISTORIA

WPM 2020

POBIERZ

DOJAZD

KONTAKT


Workshop on Porous Media


Termin konferencji:

 • 25-27 czerwca 2020 (czwartek - piątek - sobota)

Miejsce konferencji:

Język konferencji:

 • Językiem wykładowym konferencji jest język polski (w przypadku uczestnictwa gości zza granicy zalecane jest wystąpienie w języku angielskim)
 • Prezentacje multimedialne oraz postery powinny być przygotowane w języku angielskim (ze względu na możliwość uczestnictwa gości zza granicy)
 • Streszczenia należy przygotować w języku angielskim wg podanego wzoru (format MS Word)

Prezentacje multimedialne:

 • Prezentacje multimedialne powinny być przygotowane w języku angielskim (ze względu na możliwość uczestnictwa gości zza granicy)
 • Maksymalny czas prezentacji, łącznie z dyskusją, to 20 minut
 • Preferowany format zapisu prezentacji to PDF; na miejscu dostępny będzie komputer oraz oprogramowanie Acrobat Reader (lub inne podobne), MS PowerPoint oraz LibreOffice Impress
 • Każdy uczestnik ma prawo do przedstawienia jednej prezentacji multimedialnej oraz jednego posteru
 • W przypadku dużej liczby zgłoszeń prezentacji multimedialnych Organizatorzy mogą poprosić wybrane osoby (np. te, które przysłały zgłoszenia jako ostatnie) o prezentację wyników badań w formie posteru

Prezentacje posterowe:

 • Prezentacje posterowe powinny być przygotowane w języku angielskim (ze względu na możliwość uczestnictwa gości zza granicy)
 • Format posteru A1 lub zbliżony, układ pionowy
 • Autorzy posterów będą proszeni o kilkuminutową prezentację wyników swoich badań
 • Na miejscu dotępne będą stojaki do wieszania posterów oraz materiały biurowe do ich przymocowania
 • Poster można zgłosić niezależnie od prezentacji multimedialnej (tematyka nie musi się pokrywać)
 • Istnieje możliwość przedstawienia większej liczby posterów, ale należy to uzgodnić z Organizatorami na etapie przesyłania zgłoszeń

Publikacje:

 • Streszczenia prezentacji i posterów (format MS Word) wydane zostaną w formie książkowej (zobacz książki streszczeń z poprzednich edycji konferencji: 2016, 2018)
 • Uczestników zachęca się do składania pełnych wersji artykułów do czasopisma Technical Sciences (20 punktów MNiSW)

Ważne daty:

Opłaty za uczestnictwo:

 • opłata regularna: 690 PLN
 • opłata obniżona (dla doktorantów, studentów oraz członków PTMTS): 590 PLN

UWAGA: W opłatę nie są wliczone koszty hotelowe (noclegi + śniadania).

Opcje noclegów:

 • w zakresie własnym
 • w Hotel Parku:
  • miejsce w pokoju jedno-osobowym: 190 PLN
  • miejsce w pokoju dwu-osobowym: 105 PLN

UWAGA: W drugim przypadku Organizatorzy zarezerwują nocleg zgodnie z informacjami podanymi w formularzu zgłoszeniowym. Proszę pamiętać, że opłata konferencyjna nie zawiera kosztów hotelowych: opłatę za noclegi należy przesłać razem z opłatą konferencyjną.

Komunikaty / Program:

 • Komunikat 1
 • Komunikat 2
 • Program w wersji do druku jedno- lub dwustronnego w układzie jedna strona na arkusz
 • Program w wersji do druku dwustronnego w układzie dwóch stron na arkusz
 • Ulotka informacyjna

Zgłoszenie uczestnictwa w konferencji:

Workshop on Porous Media
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Wydział Nauk Technicznych
Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn
ul. M. Oczapowskiego 11, 10-957 OlsztynWojciech Sobieski (C) 2019
http://www.uwm.edu.pl/wpm/index.html