START

HISTORIA

WPM 2022

POBIERZ

DOJAZD

KONTAKT


Workshop on Porous Media


Historia powstania konferencji

Powstanie konferencji „Workshop on Porous Media” związane jest ściśle z nieformalnym projektem PathFinder. Grupa PathFinder zawiązała się w latach 2012-2015, z inicjatywy dr hab. inż. Wojciecha Sobieskiego, pracownika Wydziału Nauk Technicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Oprócz pomysłodawcy, chęć współpracy wyraziły wówczas następujące osoby: Anna Trykozko (Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego, Uniwersytet Warszawski), Maciej Matyka (Wydział Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Wrocławski), Joanna Wiącek (Instytut Agrofizyki PAN w Lublinie) oraz Maciej Marek (Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki, Politechnika Częstochowska). Później do projektu dołączyły inne osoby.

Od początku istnienia projektu PathFinder planowane było spotkanie robocze. Pomysł ten ewoluował i w roku 2015 zdecydowano się na zorganizowanie spotkania w szerszym gronie. Trudu zorganizowania nowej w kraju konferencji naukowej, o nazwie „Workshop on Porous Media”, podjął się ośrodek olsztyński. Słowo „workshop” miało podkreślić, że celem spotkania jest nie tylko zaprezentowanie przez uczestników swojej działalności badawczej, ale również wymiana określonych umiejętności. Przy okazji organizacji konferencji zdecydowano się na podsumowanie dotychczasowej współpracy członków grupy PathFinder i na wydanie monografii naukowej pt. "Granularne Ośrodki Porowate". W późniejszym czasie rozszerzono i uzupełnione niektóre wątki poruszone w monografii i przygotowano wspólnie kilka publikacji naukowych.

1st Workshop on Porous Media

Fot. Zdjęcie grupowe wykonane na pierwszej edycji konferencji „Workshop on Porous Media”

Konferencja „1st Workshop on Porous Media” odbyła się w Olsztynie, w dniach 1-3 lipca 2016 roku. Łącznie na konferencję zgłosiło się 56 uczestników z 20 krajowych ośrodków naukowych oraz 2 firm (oprócz tego było kilka dodatkowych osób). Program konferencji objął: 6 wykładów, 2 prezentacje gości specjalnych, wystąpienie redaktora naczelnego czasopisma Technical Sciences UWM, 28 referatów sesyjnych, ponad 20 posterów oraz 2 cykle równoległych spotkań warsztatowych w 5-ciu różnych salach komputerowych. Warsztaty dotyczyły wybranych metod numerycznych stosowanych w badaniach ośrodków porowatych: Metody Objętości Skończonych, Metody Zanurzonego Brzegu, Metody Gazu Sieciowego Boltzmanna oraz Metody Elementów Dyskretnych. Oprócz monografii wspomnianej wyżej, w ramach konferencji przygotowano książkę streszczeń, w której znalazły się 53 streszczenia 79-ciu Autorów. Obie te publikacje dostępne są obecnie w Internecie w formie elektronicznej. W trakcie konferencji odbyła się również wycieczka po Kortowie - najpiękniejszym w Polsce miasteczku akademickim.

2nd Workshop on Porous Media

Fot. Zdjęcie grupowe wykonane na drugiej edycji konferencji „Workshop on Porous Media”

Konferencja „2nd Workshop on Porous Media” odbyła się w Olsztynie, w dniach 28-30 czerwca 2018 roku. Łącznie na konferencję zgłosiło się 48 uczestników z 20 krajowych ośrodków naukowych oraz 2 firm. Program konferencji objął: 2 wykłady, 2 prezentacje gości specjalnych, 27 referatów sesyjnych, ponad 20 posterów. Część warsztatowa dotyczyła implementacji Metody Gazu Sieciowego Boltzmanna w językach C++ oraz Fortran. W ramach konferencji przygotowano monografię naukową pt. "Modeling of energy systems with fixed and moving porous media by artificial intelligence methods" autorstwa dra hab. inż. Jarosława Krzywańskiego. Oprócz monografii, w ramach konferencji przygotowano książkę streszczeń, w której znalazło się 50 streszczeń 83 Autorów. Obie te publikacje dostępne są obecnie w Internecie w formie elektronicznej. W trakcie konferencji odbyła się wycieczka po Starym Mieście w Olsztynie oraz spacer na plaży miejskiej nad Jeziorem Krzywym.

Trzecia edycja konferencji miała się odbyć w roku 2020. Mimo poczynionych zaawansowanych przygotowań, do realizacji przedsięwzięcia nie doszło ze względu na pandemię.Wojciech Sobieski (C) 2019
http://www.uwm.edu.pl/wpm/index.html