START

HISTORIA

WPM 2020

POBIERZ

DOJAZD

KONTAKT


3rd Workshop on Porous Media

III Warsztaty Ośrodków Porowatych


III edycja konferencji została odwołana!!!


O konferencji

Workshop on Porous Media jest konferencją cykliczną, odbywającą się co dwa lata w Olsztynie, organizowaną wspólnie przez Wydział Nauk Technicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Oddział Olsztyński Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej. Tematyka konferencji obejmuje badania eksperymentalne, analityczne, statystyczne i symulacyjne, mikro-, mezo-, makro- oraz wieloskalowe, szeroko pojętych ośrodków porowatych lub ich układów - w tym stacjonarnych i niestacjonarnych złóż granularnych. Można tu wymienić badania struktury, cech i właściwości, badania układów statycznych i dynamicznych, stacjonarnych i niestacjonarnych, izotropowych i anizotropowych, badania procesów transportu masy i ciepła, badania interakcji między fazą stałą a fazą płynną oraz inne.

Głównym celem konferencji jest integracja polskiego środowiska naukowego, a w szczególności: wzajemne poznawanie tematyki prowadzonych badań, stosowanych technik i narzędzi, potencjału laboratoryjnego, wymiana wiedzy, przekazywanie umiejętności, a w dalszej perspektywie poszukiwanie wspólnych – w tym interdyscyplinarnych – tematów badawczych, przygotowywanie publikacji oraz wniosków o finansowanie badań. Ważym aspektem konferencji jest dążenie do międzypokoleniowej oraz międzydyscypinarnej wymiany wiedzy, doświadczeń i umiejętności oraz idei.

W ramy konferencji wchodzą wykłady, prezentacje referatowe, prezentacje posterowe oraz panel warsztatowy.

Skład Komitetu Naukowego

dr hab. inż. Wojciech Sobieski (przewodniczący) Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
prof. dr hab. inż. Janusz Badur Instytut Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku
prof. dr hab. inż. Mariusz Kaczmarek Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
prof. dr hab. inż. Adam Lipiński Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
dr hab. inż. Mieczysław Cieszko Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
dr hab. inż. Piotr Srokosz Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
dr hab. inż. Adam Szymkiewicz Politechnika Gdańska
dr hab. Joanna Wiącek Instytut Agrofizyki PAN w Lublinie
dr hab. Maciej Matyka Uniwersytet Wrocławski
dr hab. inż. Maciej Marek Politechnika Częstochowska

Skład Komitetu Organizacyjnego

dr hab. inż. Wojciech Sobieski (przewodniczący) Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
dr inż. Seweryn Lipiński (redaktor książki streszczeń) Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
dr inż. Andrzej Wróblewski (opiekun laboratorium) Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
mgr. Tomasz Tabaka (opiekun sali komputerowej) Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Aneta Molenda (sekretarz) Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie


Wojciech Sobieski (C) 2019
http://www.uwm.edu.pl/wpm/index.html