Plany zajęć na Wydziale Prawa i Administracji UWM

Ostatnia zmiana: 17:50 18/09/2013

Witamy na stronie internetowej poświęconej planom zajęć na studiach prowadzony na Wydziale Prawa i Administracji Uniwesytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Plany zajęć podzielone są plany dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

Plany zajęć
semestr zimowy 2013/2014

Legenda

Roczniki i grupy

Oznaczenia grup i roczników mają następującą formę:

Pierwsza litera oznacza kierunek studiów:

Druga litera oznacza formę studiów:

Trzecia litera oznacza tryb studiów:

Czwarta litera jest cyfrą i oznacza rok studiów.

Piąta litera oznacza grupę. Litery odpowiadają uprzednim numerom grup, A = 1, B = 2, etc.

Sale