Skład Rady Wydziału

Rada Wydziału Nauki o Żywności

Kolegium dziekańskie

Dziekan
prof. dr hab. Małgorzata Darewicz, prof. zw.

Prodziekani

  • dr hab. Krzysztof Bryl, prof. UWM - Prodziekan ds. nauki i współpracy z zagranicą,
  • dr hab. inż. Anna Sylwia Tarczyńska - Prodziekan ds. kształcenia,
  • dr inż. Aleksander Kubiak - Prodziekan ds. studenckich.

 Samodzielni pracownicy naukowi

1. Prof. dr  hab. inż.  Grażyna Cichosz, prof. zw.

2. Prof. dr  hab.inż. Małgorzata Darewicz, prof. zw.

3. Prof. dr  hab. inż.  Elżbieta  Gujska, prof. zw.

4. Prof. dr  hab.  Łucja Łaniewska- Trokenheim, prof. zw.

5. Prof.dr hab. inż. Jerzy Szpendowski, prof. zw.

6. Prof. dr hab.inż.  Lidia Wądołowska, prof. zw.

7. Prof. dr hab. Zbigniew Wieczorek, prof. zw.

8. Prof. dr hab. inż. Ryszard  Żywica, prof. zw.                        

9. Prof. dr hab. inż. Andrzej Babuchowski 

10. Prof. dr  hab. inż. Katarzyna  Małgorzata  Majewska

11. Prof. dr  hab. Piotr Minkiewicz

12. Prof. dr hab. inż. Bogusław Staniewski

13. Dr hab.inż. Marek Adamczak, prof. UWM

14. Dr hab. inż. Joanna  Katarzyna Banach, prof. UWM                  

15. Dr hab. Krzysztof  Bryl, prof. UWM       

16. Dr hab. inż. Marzena Danowska-Oziewicz, prof. UWM

17. Dr hab. Hanna Grajek, prof. UWM

18. Dr hab.inż.  Anna Iwaniak, prof. UWM

19. Dr hab. inż. Mirosława Karpińska-Tymoszczyk, prof. UWM

20. Dr hab.inż. Iwona  Konopka, prof. UWM

21. Dr hab.inż. Jan Limanowski, prof. UWM

22. Dr  hab. inż. Wacław Mozolewski, prof. UWM

23. Dr hab. inż. Katarzyna  Przybyłowicz, prof. UWM 

24. Dr hab. Bogdan Smyk, prof. UWM

25. Dr hab. Jolanta Wieczorek, prof. UWM

26.  Dr hab. Jacek Wierzchowski, prof. UWM

27. Dr hab. inż. Brygida  Dybowska

28. Dr hab. inż. Agnieszka Jankowska

29. Dr hab. inż. Katarzyna  Kiełczewska

30. Dr hab. inż. Jan Kłobukowski

31. Dr hab. inż. Jarosław Kowalik

32. Dr hab. inż. Monika Modzelewska-Kapituła

33. Dr hab. inż. Michał  Smoczyński

34. Dr hab. Mariusz Szabelski                                  

35. Dr hab. inż. Anna Sylwia Tarczyńska

36. Dr hab. inż. Anna Zadernowska

37. Dr hab. inż. Justyna Żulewska

Przedstawiciele nauczycieli akademickich

38. Dr inż. Maria Czerniewicz                                                                       

39. Dr inż. Bożena Garbowska                                                                        

40. Dr inż. Elżbieta Haponiuk      

41. Dr inż. Lucyna Kłębukowska 

42. Dr inż. Aleksander Kubiak

43. Dr  inż. Adriana Łobacz 

44. Dr inż. Joanna Michalak

45. Dr inż. Katarzyna Staniewska   

46. Dr inż. Małgorzata Tańska    

47 Dr inż. Krystyna Wiśniewska

Przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

48. Mgr inż. Marta Borkowska

49. Mgr inż. Agnieszka Brodowska

50. Maria Iglińska

Przedstawiciele  studentów

51. Paulina Brzyska

52. Agnieszka Dziurkiewicz

53. Magdalena Dybek

54. Joanna Gajewska

55. Karol Licznerski

56. Jakub Mielewczyk    

57. Grzegorz Perczyński                                                                                 

58. Martyna Rychta

59. Korneliusz Stanulewicz   

60. Marta Ślęzak

61. Marcin Szymankiewicz

Przedstawiciele  doktorantów

62. Mgr inż. Anna Danielewicz

Przedstawiciele związków zawodowych (z głosem doradczym)

Dr  inż. Sylwester  Czaplicki ZNP                 

Krzysztof  Jasiński NSSZ "Solidarność"    

Reprezentanci Wydziału w Senacie UWM Olsztyn

prof. dr hab. inż. Bogusław Staniewski
dr inż. Lucyna Kłębukowska