Rada Naukowa Dyscypliny

Skład osobowy Rady Naukowej Dyscypliny technologia żywności i żywienia:
 
Przewodniczący Rady Naukowej Dyscypliny technologia żywności i żywienia:
Prof. dr hab. inż. Iwona Konopka
 
Zastępca Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny technologia żywności i żywienia:
Dr hab. inż. Anna Zadernowska, prof. UWM 
 
Prof. dr hab. inż. Małgorzata Darewicz
Prof. dr hab. inż. Anna Iwaniak
Prof. dr hab. inż. Katarzyna Majewska
Prof. dr hab. Piotr Minkiewicz
Prof. dr hab. inż. Lidia Wądołowska
Dr hab. inż. Sylwester Czaplicki, prof. UWM
Dr hab. inż. Marzena Danowska-Oziewicz, prof. UWM
Dr hab. inż. Mirosława Karpińska-Tymoszczyk, prof. UWM
Dr hab. inż. Katarzyna Kiełczewska, prof. UWM
Dr hab. inż. Jarosław Kowalik, prof. UWM
Dr hab. inż. Monika Modzelewska-Kapituła, prof. UWM
Dr hab. inż. Katarzyna Przybyłowicz, prof. UWM
Dr hab. inż. Michał Smoczyński, prof. UWM
Dr hab. Bogdan Smyk, prof. UWM
Dr hab. inż. Małgorzata Tańska, prof. UWM
Dr hab. inż. Justyna Żulewska, prof. UWM
Dr hab. inż. Marek Aljewicz, prof. UWM
Dr hab. inż. Renata Pietrzak-Fiećko, prof. UWM
Dr hab. inż. Joanna Klepacka, prof. UWM
Dr hab. inż. Fabian Dajnowiec
Dr inż. Wioleta Chajęcka-Wierzchowska