Rada Dziekańska

 1. Przewodnicząca Dziekan - Prof. dr hab. inż. Małgorzata Darewicz 
 2. Prodziekan ds. Kształcenia - Dr hab. inż. Jarosław Kowalik, prof. UWM (zastępuje Dziekana w czasie nieobecności, jeśli występuje konflikt interesów oraz sytuacja z zakresu dobrych praktyk akademickich
 3. Prodziekan ds. Studentów – Dr inż. Adam Więk
 4. Przewodnicząca Rady Naukowej Dyscypliny technologia żywności i żywienia – Prof. dr hab. inż. Iwona Konopka
 5. Zastępca Przewodniczącej Rady Naukowej Dyscypliny technologia żywności i żywienia - Dr hab. inż. Anna Zadernowska, prof. UWM
 6. Kierownik Katedry Biochemii Żywności - Prof. dr hab. inż. Małgorzata Darewicz
 7. Kierownik Katedry Fizyki i Biofizyki - Prof. dr hab. Danuta Kruk
 8. Kierownik Katedry Inżynierii, Aparatury Procesowej i Biotechnologii Żywności - Dr hab. Fabian Dajnowiec
 9. Kierownik Katedry Mikrobiologii Przemysłowej i Żywności – Dr hab. inż. Anna Zadernowska, prof. UWM
 10. Kierownik Katedry Mleczarstwa i Zarządzania Jakością – Prof. dr hab. inż. Bogusław Staniewski
 11. Kierownik Katedry Przetwórstwa i Chemii Surowców Roślinnych – Prof. hab. inż. Iwona Konopka
 12. Kierownik Katedry Towaroznawstwa i Badań Żywności – Dr hab. inż. Joanna Klepacka
 13. Kierownik Katedry Technologii i Chemii Mięsa – Dr hab. inż. Wacław Mozolewski, prof. UWM
 14. Kierownik Katedry Żywienia Człowieka - Prof. dr hab. inż. Lidia Wądołowska
 15. Kierownik Dziekanatu – Dr inż. Beata Roszkowska
 16. Przewodniczący Rady Wydziałowej Samorządu Studenckiego
 17. Przedstawiciel  ZNP – Dr hab. inż. Sylwester Czaplicki, prof. UWM (z głosem doradczym)
 18. Przedstawiciel  NSZZ „S” – Mgr inż. Roman Łaszek (z głosem doradczym)