Komisje Wydziałowe

I. Komisja ds. Rozwoju i Finansów w kadencji 2016 - 2020

Przewodnicząca - dr hab. Marzena Danowska-Oziewicz, prof. UWM

dr hab. Marek Adamczak, prof. UWM

 prof. dr hab. Małgorzata Darewicz, prof. zw.

prof. dr hab. Elżbieta Gujska, prof. zw.

dr hab. Iwona Konopka, prof. UWM

dr hab. Jan Limanowski, prof. UWM

dr hab. Anna Zadernowska

dr hab. Wacław Mozolewski, prof. UWM

prof. dr hab. Bogusław Staniewski

prof. dr hab. Lidia Wądołowska, prof. zw.

prof. dr hab. Zbigniew Wieczorek, prof. zw.

 dr hab. Krzysztof Bryl, prof. UWM

dr hab. Sylwia Tarczyńska

dr  inż. Adam Więk

mgr inż. Arkadiusz Zakrzewski – przedstawiciel doktorantów

Weronika Zduńczyk – przedstawiciel studentów

II. Komisja ds. Nauki i Współpracy w kadencji 2016 - 2020

Przewodnicząca – prof. dr hab. Katarzyna Majewska

dr hab. Brygida Dybowska

prof. dr hab. Elżbieta Gujska, prof. zw.

prof. dr hab.  Anna Iwaniak

dr hab.  Agnieszka Jankowska

dr hab. Iwona Konopka, prof. UWM

dr hab. Monika Modzelewska-Kapituła

dr hab. Wacław Mozolewski, prof. UWM

dr hab. Mariusz Szabelski, prof. UWM

prof. dr hab. Lidia Wądołowska, prof. zw.

dr hab. Anna Zadernowska

dr hab. Justyna Żulewska

mgr inż. Urszula Zarzecka – przedstawiciel doktorantów

Marcin Talipski – przedstawiciel studentów

III. Komisja ds. Kadrowych w kadencji 2016 - 2020

Przewodniczący - dr hab. Jan Kłobukowski

dr hab. Marek Adamczak, prof. UWM

prof. dr hab. Małgorzata Darewicz, prof. zw.

dr hab. Iwona Konopka, prof. UWM

dr hab. Jan Limanowski, prof. UWM

dr hab. Anna Zadernowska

dr Joanna Łuczyńska

dr hab. Wacław Mozolewski, prof. UWM

prof. dr hab. Bogusław Staniewski

prof. dr hab. Lidia Wądołowska, prof. zw.

prof. dr hab. Zbigniew Wieczorek, prof. zw.

dr hab. inż. Sylwester Czaplicki – przedstawiciel ZNP

mgr inż. Roman Łaszek – przedstawiciel NSZZ „Solidarność

mgr inż. Daria Anna Sobiechowska – przedstawiciel doktorantów

Łucja Zalewska – przedstawiciel studentów

IV. Komisja Dydaktyczna w kadencji 2016 - 2020

Przewodnicząca - dr Lucyna Kłębukowska

dr  Justyna Bucholska

dr  Elżbieta Haponiuk

dr  Andrzej Iwaniak

dr hab.  Katarzyna Kiełczewska

dr  hab. Joanna Klepacka

dr  Małgorzata Lewandowska

dr Monika Pietrzak

dr  Jadwiga Spiel

dr hab. inż. Małgorzata Tańska

dr inż. Adam Więk

mgr inż. Patrycja Róża Sosna – przedstawiciel doktorantów

Marta Ślęzak – przedstawiciel studentów

V. Komisji ds. Infrastruktury w kadencji 2016 - 2020

Przewodniczący - dr  Ryszard Rafałowski

dr Bartosz Brzozowski

dr hab. inż. Sylwester Czaplicki

dr Fabian Dajnowiec

dr Bogdan Dec

dr Bartłomiej Dziuba

mgr inż. Damir Mogut

dr  Małgorzata Anna Słowińska

dr Tomasz Żmijewski

mgr inż. Urszula Zarzecka – przedstawiciel doktorantów

Michalina Olak – przedstawiciel studentów

VI. Wydziałowa Komisja Oceniająca Nauczycieli Akademickich  w kadencji 2016 - 2020

prof. dr hab. Małgorzata Darewicz, prof. zw. - przewodnicząca

prof. dr hab. Elżbieta Gujska, prof. zw.

dr hab. Anna Zadernowska

prof. dr hab. Lidia Wądołowska, prof. zw.

prof. dr hab. Bogusław Staniewski

dr hab. Marek Adamczak, prof. UWM

dr hab. Iwona Konopka, prof. UWM

dr hab. Jan Limanowski, prof. UWM

dr hab. Wacław Mozolewski, prof. UWM

dr hab. Bogdan Smyk, prof. UWM

mgr inż. Roman Łaszek – przedstawiciel NSZZ „Solidarność”

dr hab. inż. Sylwester Czaplicki – przedstawiciel ZNP

dr Adriana Łobacz

dr Krystyna Wiśniewska

dr hab. Krzysztof Bryl, prof. UWM

dr hab. Sylwia Tarczyńska

dr  inż. Adam Więk

mgr inż. Natalia Marat – przedstawiciel doktorantów

Patrycja Antosiak – przedstawiciel studentów

 

VII. Wydziałowa Komisja Wyborcza na kadencję 2015-2019  :

1. Dr hab. Katarzyna Przybyłowicz, prof. UWM

 2. Dr hab. Katarzyna Kiełczewska

 3. Dr inż. Beata Nalepa

 4. Dr inż. Ryszard Rafałowski

 5. Dr hab. inż. Małgorzata Tańska

 6. Dr inż. Anna Brakoniecka - Sikorska

 7. Dr inż. Beata Piłat

 8. Piotr Jakuć - przedstawiciel studentów

 9. Mgr inż. Sylwester Rybaczek - przedstawiciel doktorantów

 Kolegium Wydawnicze (redaktor działowy) w kadencji 2016 - 2020

Prof. dr hab. Katarzyna Majewska

Rada Biblioteczna w kadencji 2016 – 2020

dr hab. Hanna Grajek, prof. UWM

Komisja dyscyplinarna ds. Studentów w kadencji 2016 - 2020

dr hab. Joanna Michalak

Odwoławcza Komisja dyscyplinarna ds. studentów  w kadencji 2016 - 2020

dr Maria Baranowska

Komisja dyscyplinarna ds. doktorantów w kadencji 2016 - 2020

dr Katarzyna Tkacz

Odwoławcza Komisja dyscyplinarna ds. doktorantów w kadencji 2016 - 2020

dr hab. Mirosława Karpińska -Tymoszczyk, prof. UWM

Zespół przedstawicieli do Uczelnianej Komisji Oceniającej Nauczycieli w kadencji 2016 - 2020

dr hab. Katarzyna Przybyłowicz, prof. UWM

dr hab. Michał Smoczyński

Zespół ds. promocji wydziału w kadencji 2016 - 2020

dr inż. Katarzyna Staniewska - przewodnicząca

dr inż. Aljewicz Marek

Licznerski Karol

mgr inż.  Mickiewicz Dorota

Mielewczyk Jakub

dr inż. Ogrodowska Dorota

Ślęzak Marta 

mgr inż. Marta Turło - przedstawiciel doktorantów

Zajączkowska Agata

mgr. inż. Ziajka Justyna 

Ziółkowski Paweł 

Urbanowicz Andrzej

Sylwia Włodkowska

Paulina Gierak

Karol Lach

Martyna Rychta

 

 Koordynatorzy wydziałowi  pełniący  funkcje jednoosobowe w kadencji 2016 – 2020 :

1. Kierownik studiów doktoranckich – prof. dr hab. Piotr Minkiewicz

2. Koordynator ds. ECTS  - dr hab. Anna Sylwia Tarczyńska

3. Koordynator ds. Programu  Erasmus - dr inż. Adriana Łobacz (zastępstwo za dr inż. Martę Czarnowską-Kujawską)

4. Koordynator ds. Kół Naukowych –    dr inż. Adam Więk

5. Pełnomocnik ds. koordynacji specjalności anglojęzycznej Food  engineering (realizowanej w ramach umowy o współpracy z University of Applied Science in Offenburg) – dr inż. Adriana Łobacz

6. Pełnomocnik ds. dyscypliny naukowej - dr hab. inż. Jarosław Kowalik

7. Administrator wydziałowej sieci informatycznej – dr hab. inż. Sylwester Czaplicki

8. Koordynator strony internetowej Wydziału – dr inż. Katarzyna Staniewska, dr inż. Aneta Dąbrowska

9. Społeczny wydziałowy inspektor pracy - mgr inż. Waldemar Trzciński

10.  Wydziałowy opiekun studentów niepełnosprawnych - dr inż. Andrzej Iwaniak

11. Koordynator ds. osób niesłysząch i niedosłyszących – dr inż. Aneta  Dąbrowska