Komisje i Pełnomocnicy

Dziekańska Komisja Edukacyjna

1. Dr inż. Lucyna Kłębukowska - przewodnicząca                   

2. Prof. dr hab. Katarzyna Majewska

3. Dr inż. Damir Mogut

4. Dr  hab. Joanna Klepacka

5. Dr inż. Elżbieta Haponiuk

6. Dr hab. inż. Katarzyna Kiełczewska, prof. UWM

7. Dr inż. Magdalena Polak-Śliwińska

8. Dr inż. Krystyna Wiśniewska

9. Dr inż. Monika Pietrzak

10. Dr inż. Agnieszka Narwojsz

11. Dr hab. Anna S. Tarczyńska, prof. UWM

12. Dr inż. Adam Więk

13. Przedstawiciel doktorantów

14. Przedstawiciel studentów

 

Wydziałowy Zespół ds. Zapewnienia jakości Kształcenia

1. Dr hab. inż. Anna Sylwia Tarczyńska, prof. UWM - przewodnicząca                    

2 . Dr inż. Adam Więk

3. Dr hab. Jarosław Kowalik, prof. UWM

4. Dr hab. inż. Joanna Klepacka

5. Dr inż. Joanna Ciborska

6. Dr inż. Krystyna Wiśniewska

7. Dr inż. Katarzyna Tkacz

8. Dr inż. Józef Warechowski

9. Mgr inż. Anna Danielewicz

10. Przedstawiciel doktorantów

11. Przedstawiciel studentów

 

Wydziałowa Komisja Wyborcza

1. Dr hab. Katarzyna E. Przybyłowicz, prof. UWM – przewodnicząca

2. Dr inż. Justyna Borawska-Dziadkiewicz

3. Dr hab. inż. Fabian Dajnowiec

4. Dr inż. Katarzyna Staniewska

5. Dr inż. Beata Piłat

6. Dr inż. Ryszard Rafałowski

7. Przedstawiciel studentów

 

Dziekańska Komisja Kadrowa

1. Dr hab. inż. Jan Kłobukowski – przewodniczący

2. Prof. dr hab. Katarzyna Majewska

3. Prof. dr hab. Piotr Minkiewicz                  

4. Dr hab. inż. Michał Smoczyński, prof. UWM

5. Dr inż. Katarzyna Tkacz

6. Dr inż. Krystyna Wiśniewska

7. Mgr inż. Roman Łaszek

 

Dziekańska Komisja ds. Infrastruktury

1. Dr inż. Ryszard Rafałowski - przewodniczący                   

2. Dr inż. Bartosz Brzozowski

3. Dr inż. Bogdan Dec

4. Dr inż. Damir Mogut

5. Dr inż. Małgorzata Anna Słowińska

6. Dr inż. Tomasz Żmijewski

7. Przedstawiciel studentów

8. Przedstawiciel doktorantów

 

Komisja Oceniająca Nauczycieli Akademickich

1. Prof. dr hab. Małgorzata Darewicz - przewodnicząca                   

2. Dr hab. inż. Marek Adamczak, prof. UWM

3. Prof. dr hab. Zbigniew Wieczorek

4. Dr hab. inż. Fabian Dajnowiec

5. Dr hab. inż. Anna Zadernowska, prof. UWM

6. Prof. dr hab. inż. Bogusław Staniewski

7. Prof. dr hab. inż. Iwona Konopka

8. Dr hab. inż. Joanna Klepacka

9. Dr hab. inż. Wacław Mozolewski, prof. UWM

10. Prof. dr hab. inż. Lidia Wądołowska

11. Dr hab. inż. Sylwester Czaplicki, prof. UWM

12. Mgr inż. Roman Łaszek

13. Przedstawiciel studentów

14. Przedstawiciel doktorantów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Zespół ds. Promocji

1. Dr inż. Katarzyna Staniewska - przewodnicząca

2. mgr inż. Aleksandra Purkiewicz

3. mgr inż. Andrzej Urbanowicz

4. Agata Kordalska

5. Paulina Gierak

6. Szymon Andrzejewski

6. Bartosz Gąsiniak

7. Tomasz Sowula

8. Justyna Zaczek

9. Weronika Marczak

 

Kierownik studiów doktoranckich – prof. dr hab. inż. Piotr Minkiewicz

Koordynator ds. Kół Naukowych – dr inż. Adam Więk

Pełnomocnik ds. nagrody Tetra Pak - dr hab. inż. Anna Sylwia Tarczyńska, prof. UWM

Pełnomocnik ds. nagrody Ecolab - dr hab. inż. Anna Sylwia Tarczyńska, prof. UWM

Pełnomocnik ds. nagrody Zentis - dr inż. Maria Baranowska

Pełnomocnik - Wydziałowy opiekun studentów niepełnosprawnych - dr inż. Aneta Dąbrowska

Pełnomocnik - Wydziałowy Koordynator programu Erasmus+ - dr inż. Adriana Łobacz

Pełnomocnik ds. koordynacji specjalności anglojęzycznej Food engineering - dr inż. Adriana Łobacz

Pełnomocnik - Koordynator strony internetowej - dr inż. Katarzyna Staniewska

Wydziałowy Społeczny Inspektor Pracy - mgr inż. Roman Łaszek

Senacka Komisja ds. Współpracy Międzynarodowej - dr hab. inż. Monika Modzelewska-Kapituła, prof. UWM

Senacka Komisja Statutowa - prof. dr hab. inż. Piotr Minkiewicz

Rada Naukowa Szkoły Doktorskiej UWM w Olsztynie - dr hab. inż. Justyna Żulewska, prof. UWM

Rada Biblioteczna - prof. dr hab. inż. Katarzyna Majewska

Kolegium Wydawnicze - dr hab. inż. Katarzyna E. Przybyłowicz, prof. UWM

Uczelniana Komisja Oceniająca - prof. dr hab. inż. Anna Iwaniak