Komisje i Pełnomocnicy

Dziekańska Komisja Edukacyjna

1. Dr inż. Lucyna Kłębukowska - przewodnicząca                   

2. Prof. dr hab. Katarzyna Majewska

3. Dr inż. Damir Mogut

4. Dr  hab. Joanna Klepacka, prof. UWM

5. Dr inż. Elżbieta Haponiuk

6. Dr hab. inż. Katarzyna Kiełczewska, prof. UWM

7. Dr inż. Magdalena Polak-Śliwińska

8. Dr inż. Krystyna Wiśniewska

9. Dr inż. Monika Pietrzak

10. Dr inż. Agnieszka Narwojsz

11. Dr hab. Anna S. Tarczyńska, prof. UWM

12. Dr inż. Adam Więk

13. Przedstawiciel doktorantów: Mgr. inż. Natalia Marat

14. Przedstawiciel studentów: 

Wydziałowy Zespół ds. Zapewnienia jakości Kształcenia

1. Dr hab. inż. Anna Sylwia Tarczyńska, prof. UWM - przewodnicząca                    

2 . Dr inż. Adam Więk

3. Dr hab. Jarosław Kowalik, prof. UWM

4. Dr hab. inż. Joanna Klepacka, prof. UWM

5. Dr inż. Joanna Ciborska

6. Dr inż. Krystyna Wiśniewska

7. Dr inż. Katarzyna Tkacz

8. Dr inż. Józef Warechowski

9. Dr inż. Anna Danielewicz

10. Przedstawiciel doktorantów: Mgr inż. Natalia Marat

11. Przedstawiciel studentów: Miłosz Trymers

Wydziałowa Komisja Wyborcza

1. Dr hab. Katarzyna E. Przybyłowicz, prof. UWM – przewodnicząca

2. Dr inż. Justyna Borawska-Dziadkiewicz

3. Dr hab. inż. Fabian Dajnowiec

4. Dr inż. Katarzyna Staniewska

5. Dr inż. Beata Piłat

6. Dr inż. Ryszard Rafałowski

7. Przedstawiciel studentów

Dziekańska Komisja Kadrowa

1. Dr hab. inż. Jan Kłobukowski – przewodniczący

2. Prof. dr hab. Katarzyna Majewska

3. Prof. dr hab. Piotr Minkiewicz                  

4. Dr hab. inż. Michał Smoczyński, prof. UWM

5. Dr inż. Katarzyna Tkacz

6. Dr inż. Krystyna Wiśniewska

7. Mgr inż. Roman Łaszek

8. Przedstawiciel doktorantów: mgr inż. Daria Sobiechowska

Dziekańska Komisja ds. Infrastruktury

1. Dr inż. Ryszard Rafałowski - przewodniczący                   

2. Dr inż. Bartosz Brzozowski

3. Dr inż. Bogdan Dec

4. Dr inż. Damir Mogut

5. Dr inż. Małgorzata Anna Słowińska

6. Dr inż. Tomasz Żmijewski

7. Przedstawiciel studentów

8. Przedstawiciel doktorantów: mgr inż. Daria Sobiechowska

Komisja Oceniająca Nauczycieli Akademickich

1. Prof. dr hab. Małgorzata Darewicz - przewodnicząca                   

2. Dr hab. inż. Marek Adamczak, prof. UWM

3. Prof. dr hab. Zbigniew Wieczorek

4. Dr hab. inż. Fabian Dajnowiec

5. Dr hab. inż. Anna Zadernowska, prof. UWM

6. Prof. dr hab. inż. Iwona Konopka

8. Dr hab. inż. Joanna Klepacka

9. Dr hab. inż. Wacław Mozolewski, prof. UWM

10. Prof. dr hab. inż. Lidia Wądołowska

11. Dr hab. inż. Sylwester Czaplicki, prof. UWM

12. Mgr inż. Roman Łaszek

13. Przedstawiciel studentów

14. Przedstawiciel doktorantów: mgr inż. Natalia Marat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Zespół ds. Promocji

dr inż. Katarzyna Staniewska - przewodnicząca

dr inż. Adam Więk

dr inż. Marika Bielecka

dr inż. Joanna Ciborska

dr inż. Maria Czerniewicz

mgr inż. Joanna Lipka

dr inż. Damir Mogut

dr inż. Elżbieta Tońska

dr inż. Wioletta Wierzchowska

dr inż. Katarzyna Tkacz

mgr inż. Aleksandra Purkiewicz

mgr inż. Andrzej Urbanowicz

mgr inż. Aleksandra Florczuk

inż. Agata Kordalska

inż. Joanna Browarek

Bartosz Gąsiniak

Miłosz Trymers

Julia Wilczewska

Anna Chojnowska

Justyna Zaczek

Weronika Marczak

Zespół  ds. zmian w programie kierunku studiów Gastronomia - sztuka kulinarna:

1. Dr hab. inż. Anna Sylwia Tarczyńska, prof. UWM - przewodnicząca     

2. Prof. dr hab. Małgorzata Darewicz               

3. Dr hab. inż. Marzena Danowska - Oziewicz, prof. UWM

4. Dr hab. inż. Mirosława Karpińska - Tymoszczyk, prof. UWM

5. Dr hab. Jarosław Kowalik, prof. UWM

6. Dr inż. Adam Więk

Zespół  porgramowy ds. kierunku kształcenia Technologia Żywności i Żywienie Człowieka:

1. Dr hab. inż. Justyna Żulewska, prof. UWM - przewodnicząca                   

2. Prof. dr hab. Małgorzata Darewicz

4. Prof. dr hab. Iwona Konopka

5. Dr hab. inż. Jarosław Kowalik, prof. UWM 

5. Dr hab. inż. Katarzyna Kiełczewska, prof. UWM 

6. Dr hab. inż. Małgorzata Tańska, prof. UWM 

7. Dr hab. inż. Monika Modzelewska - Kapituła, prof. UWM 

8. Dr hab. inż. Fabian Dajnowiec

9. Dr inż. Joanna Cibirska

10. Dr inż. Marika Bielecka

11. Dr inż. Lucyna Kłębukowska

11. Dr inż. Adam Więk

Zespół  ds. zmian w programie kierunku studiów Towaroznawstwo

1. Dr hab. inż. Anna Sylwia Tarczyńska, prof. UWM - przewodnicząca     

2. Dr hab. inż. Joanna Klepacka               

3. Dr inż. Katarzyna Staniewska

4. Dr inż. Katarzyna Tkacz

Kierownik studiów doktoranckich – prof. dr hab. inż. Piotr Minkiewicz

Koordynator ds. Kół Naukowych – dr inż. Adam Więk

Pełnomocnik ds. nagrody Tetra Pak - dr hab. inż. Anna Sylwia Tarczyńska, prof. UWM

Pełnomocnik ds. nagrody Ecolab - dr hab. inż. Anna Sylwia Tarczyńska, prof. UWM

Pełnomocnik ds. nagrody Zentis - dr inż. Maria Baranowska

Przedstawiciel Wydziału Nauki o Żywności w Komisji  ds. Równości Szans - dr inż. Justyna Borawska-Dziadkiewicz

Pełnomocnik - Wydziałowy opiekun studentów niepełnosprawnych - dr inż. Aneta Dąbrowska

Pełnomocnik - Wydziałowy Koordynator programu Erasmus+ - dr inż. Adriana Łobacz

Pełnomocnik ds. koordynacji specjalności anglojęzycznej Food engineering - dr inż. Adriana Łobacz

Pełnomocnik - Koordynator strony internetowej - dr inż. Katarzyna Staniewska

Wydziałowy Społeczny Inspektor Pracy - mgr inż. Roman Łaszek

Senacka Komisja ds. Współpracy Międzynarodowej - dr hab. inż. Monika Modzelewska-Kapituła, prof. UWM

Senacka Komisja Statutowa - prof. dr hab. inż. Piotr Minkiewicz

Rada Naukowa Szkoły Doktorskiej UWM w Olsztynie - dr hab. inż. Justyna Żulewska, prof. UWM

Rada Biblioteczna - prof. dr hab. inż. Katarzyna Majewska

Kolegium Wydawnicze - dr hab. inż. Katarzyna E. Przybyłowicz, prof. UWM

Uczelniana Komisja Oceniająca - prof. dr hab. inż. Anna Iwaniak