Zapisy na przedmioty

Uwaga studenci!

Zasady realizacji zajęć z przedmiotów w ramach modułu ogólnouczelnianego oraz przedmiotów: język obcy i wychowanie fizyczne w w semestrze zimowym w roku akademickim 2021/2022:

Wychowanie fizyczne - zasady (zobacz) - Szczegółowa oferta dostępna jest na stronie UWM w zakładce STUDENT - Zapisy na przedmioty do wyboru

Języ obcy - zasady (zobacz) - Szczegółowa oferta dostępna jest na stronie UWM w zakładce STUDENT - Zapisy na przedmioty do wyboru

Przedmiot prowadzony w ramach modułu ogólnouczelnianego -zasady (zobacz) - Szczegółowa oferta - harmonogram realizacji - dostępny jest na stronie UWM w zakładce STUDENT - Zapisy na przedmioty do wyboru

Przedmiot realizowany w ramach modułu z zakresu nauk humanistycznych lub nauk społecznych  - zasady (zobacz) - Szczegółowa oferta - harmonogram realizacji - dostępny jest na stronie UWM w zakładce STUDENT - Zapisy na przedmioty do wyboru

Uwaga!

Wyboru przedmiotu  z zakresu modułu ogólnouczelnianego i z zakresu nauk humanistycznych lub nauk społecznych studenci studiów stacjonarnych dokonują z wykazu przedmiotów:

 

W roku akademickim 2021/2022:

 Studia I stopnia - kierunki: Gastronomia - sztuka kulinarna, Technologia żywności i żywienie człowieka - Przedmioty do wyboru: Ekonomia; Genetyka w życiu człowieka, Pierwsza pomoc przedmedyczna, Poprawna polszczyzna w praktyce; Prawo

Bezpieczeństwo i certyfikacja żywności: Ekonomia; Filozofia, Pierwsza pomoc przedmedyczna, Poprawna polszczyzna w praktyce; Prawo

 Studia II stopnia: Towaroznawstwo, Technologia żywności i żywienie człowieka, Gastronomia - sztuka kulinarna - Przedmioty do wyboru: Prawo autorskie; Prawo pracy; Etyczne podstawy profesjonalizmu; Komunikacja inerpersonalna