Zapisy na przedmioty

Uwaga studenci!

Zasady realizacji zajęć z przedmiotów w ramach modułu ogólnouczelnianego oraz przedmiotów: język obcy i wychowanie fizyczne w w semestrze letnim w roku akademickim 2019/2020:

Wychowanie fizyczne - zasady (zobacz) - Szczegółowa oferta dostępna jest na stronie UWM w zakładce STUDENT - Zapisy na przedmioty do wyboru

Języ obcy - zasady (zobacz)

Język obcy - oferta - studia stacjonarne (zobacz)

Język obcy - oferta - studia niestacjonarne (zobacz)

Przedmiot prowadzony w ramach modułu ogólnouczelnianego -zasady (zobacz)

Harmonogram realizacji przedmiotów prowadzonych w ramach modułu ogólnouczelnianego (zobacz)

Przedmiot realizowany w ramach modułu z zakresu nauk humanistycznych lub nauk społecznych  - zasady (zobacz)

Harmonogram realizacji przedmiotów modułowych z zakresu nauk humanistycznych lub nauk społecznych - studia stacjonarne (zobacz)

Harmonogram realizacji przedmiotów modułowych z zakresu nauk humanistycznych lub nauk społecznych - studia niestacjonarne (zobacz)

Uwaga!

Wyboru przedmiotu  z zakresu modułu ogólnouczelnianego i z zakresu nauk humanistycznych lub nauk społecznych studenci studiów stacjonarnych dokonują z wykazu przedmiotów uchwalonych przez Radę Wydziału, a mianowicie:

 

W roku akademickim 2019/2020:

 Studia I stopnia - kierunki: Gastronomia - sztuka kulinarna, Technologia żywności i żywienie człowieka - Przedmioty do wyboru: Ekonomia; Genetyka w życiu człowieka, Pierwsza pomoc przedmedyczna, Poprawna polszczyzna w praktyce; Prawo

 Studia II stopnia: Towaroznawstwo, Technologia żywności i żywienie człowieka, Gastronomia - sztuka kulinarna - Przedmioty do wyboru: Prawo autorskie; Prawo pracy; Etyczne podstawy profesjonalizmu; Komunikacja inerpersonalna

 

W roku akademickim 2018/2019:

Studia I stopnia - kierunki: Gastronomia - sztuka kulinarna, Inżynieria przetwórstwa żywności, Technologia żywności i żywienie człowieka - Przedmioty do wyboru: Ekonomia; Prawo; Poprawna polszczyzna w praktyce; Filozofia; Animacja kultury studenckiej

Studia II stopnia: Towaroznawstwo, Technologia żywności i żywienie człowieka - Przedmioty do wyboru: Prawo pracy; Prawo autorskie; Etyczne podstawy profesjonalizmu; Komunikacja inerpersonalna