Wzory dokumentów

podanie przedłużenie złożenia pracy dyplomowej (zobacz)

podanie o indywidualną organizację studiów - IOS (zobacz)

podanie o powtarzanie semestru  (zobacz)

podanie o przedłużenie zaliczania ćwiczeń (zobacz)

podanie o urlop dziekański (zobacz)

podanie o warunkowy wpis na semestr (zobacz)

podanie o wydanie odpisu dyplomu i suplementu w jezyku angielskim (zobacz)

podanie o wznowienie studiów (zobacz)

podanie o zmianę tematu pracy dyplomowej (zobacz)

podanie o uznanie oceny (zobacz)