Stypendia i pomoc materialna

Z funduszy pomocy materialnej dla studentów UW-M w Olsztynie, można ubiegać się o następujące świadczenia:

  • stypendia socjalne
  • stypendia specjalne dla osób niepełnosprawych
  • stypendia rektora dla najlepszych studentów
  • zapomogi

oraz

  • stypendium ministra za wybitne osiągnięcia (szczegółowe warunki i tryb przyznawania regulują odrębne przepisy).

Stypendia i pomoc materialna:

Dr inż. Aleksandra Majkowska

Dziekanat WNoŻ,

tel.89/523-37-10,

p. 124, pl. Cieszyński 1

 

INFORMACJE dot. POMOCY MATERIALNEJ

Wszystkie informacje znajdują się na stronie internetowej z zakładce:
 
 
REGULAMIN pomocy materialnej
 
STYPENDIUM SOCJALNE
 
DOKUMENTY - ubiegając się o stypendium socjalne w roku akademickim 2018/2019 do wniosku należy dołączyć:

STYPENDIUM REKTORA dla najlepszych studentów
http://www.uwm.edu.pl/studenci/pomoc-materialna/stypendium-rektora

STYPENDIUM SPECJALNE