Samorząd Studencki

Na każdym wydziale UWM w Olsztynie działają Rady Wydziałowe Samorządu Studenckiegoczyli RWSS`y.
I nie inaczej jest u nas.Do RWSS może należeć każdy student naszego Wydziału, jednak głównymi przedstawicielami i reprezentantami studentów, posiadającymi czynne prawo głosu są starości i wicestarości wszystkich lat, poziomów kształcenia i kierunków studiów. To Oni wybierają skład Prezydium RWSS, które jest główną jednostką organizacyjną oraz decyzyjną (patrz: NIEZBĘDNIK POJĘCIOWY STUDENTA ).

Podstawowym zadaniem RWSS`u jest oczywiście dbanie o interesy studentów - Wasze sprawy - związane m.in. ze studiowaniem na naszym Wydziale, pomoc w rozwiązywaniu problemów oraz  kreowanie życia kulturalnego i sportowego poprzez organizowanie różnego rodzaju akcji oraz imprez.

Samorząd studencki współorganizuje wiele  wydarzeń, które pozwalają na większą integrację  studentów na Naszym Wydziale. To m.in/: 

 • Mikołajki z NOŻ-ami, to wyjątkowa inicjatywa, która cieszy się dużym zainteresowaniem, już od kilku lat.  To wtedy Nasze Koła Naukowe pokazują to czym się zajmują. Członkowiekół przygotowują smaczny poczęstunek, konkursy i zagadki związane z działalnością koła w obszarze, którym członkowie koła się zajmują.  Na dodatek wszyscy zaczynają odczuwać atmosferę świąteczną.  

 • Belfer UWM, to inicjatywa uczelniana w ramach której wybiera się najbardziej popularnego Belfra na uczelni, poprzez głosowanie. My również zachęcamy  studentów naszego wydziału do aktywnego głosowania na Przedstawicieli Naszego Wydziału. W porozumieniu z Kandydatem na Belfra wymyślamy różne ciekawe aktywności,  promujące głosowanie i oczywiście Naszego Belfra.  

 • Dni Otwarte UWM, to również inicjatywa uczelniana, w ramach której  zachęcamy kandydatów na studentów do wyboru  Naszego WydziałuTu również mamy okazję pokazać i opowiedzieć czym się zajmujemy, jak wygląda  studiowanie i życie na Wydziale Nauki o Żywności  

 • Otrzęsiny, to zorganizowana impreza na początku semestru zimowego w celu zintegrowania Studentów pierwszorocznych z resztą Studentów z Wydziału, w myśl zasady, że  nie samą nauką Student żyje. Integracja społeczności akademickiej i wydziałowej jest naszym zdaniem bardzo ważna.  

 • Posesja, to wydarzenie, a raczej impreza, które jest organizowana w semestrze letnim, a która pozwala w przyjemnej atmosferze odreagować trudy egzaminów  wieńczących semestr zimowy. 

Corocznie przygotowujemy sesję sprawozdawczą a z działalności kół naukowych działających przy Wydziale Nauki o Żywności, wydarzenia związane z Kortowiadą (m.in. Parada Wydziałów, Wybory Miss Venus, Bój Wydziałów, Wystrój Akademików, przygotowanie koszulki wydziałowej i inne) oraz  różnego rodzaju imprezy i wydarzenia okolicznościowe.

Ponadto, jako Samorząd działamy w wielu oficjalnych strukturach Wydziału i Uczelni. Reprezentując Was dbamy o sprawy ważne dla studentów, pracowników i Wydziału. Mamy swoich przedstawicieli między innymi w:

 • Radzie Dziekańskiej, która jest głównym organem decydującym o losach Wydziału
 • Wydziałowej Komisji Stypendialnej, na której rozpatrywane są Wasze wnioski o stypendia oraz zapomogi·         
 • Uczelnianej Odwoławczej Komisji Stypendialnej,na której rozpatrywane są odwołania wnoszone przez studentów na decyzje WKS oraz wnioski o stypendia sportowe i naukowe
 • Wydziałowej Komisji Programowej, której głównym zadaniem jest tworzenie i doskonalenie programów studiów 
 • Wydziałowej Komisji Oceniającej Nauczycieli Akademickich (jak sama nazwa wskazuje ;) 
 • Senacie UWM, który jest najwyższym organem kolegialnym na Uczelni  
 • Komisjach Senackich (jest ich wiele!) 
 • Radzie Uczelnianej Samorządu Studenckiego, która jest główną strukturą organizacyjną działalności studenckiej na naszej Uczelni.

Opiniujemy również dokumenty i akty prawne dotyczące studentów i studiów.

Jak to widać, działamy na wielu płaszczyznach i w różnych sektorach.

Jeżeli masz jakiś problem, albo narodził Ci się w głowie ciekawy pomysł, który moglibyśmy wspólnie zrealizować zapraszamy do nas.

Chcesz być na bieżąco z wydarzeniami oraz imprezami, które dzieją się na naszym Wydziale i  Uczelni, koniecznie śledź stronę naszego Samorządu Wydziałowego. 

Zapraszamy na: https://www.facebook.com/rwsswnz/