Samorząd Studencki

Na każdym wydziale UWM w Olsztynie działają Rady Wydziałowe Samorządu Studenckiegoczyli RWSS`y. I nie inaczej jest u nas.

Do RWSS może należeć każdy student naszego Wydziału, jednak głównymi przedstawicielami i reprezentantami studentów, posiadającymi czynne prawo głosu są starości i wicestarości wszystkich lat, poziomów kształcenia i kierunków studiów. To Oni wybierają skład Prezydium RWSS, które jest główną jednostką organizacyjną oraz decyzyjną.
Podstawowym zadaniem RWSS`u jest oczywiście dbanie o interesy studentów - Wasze sprawy - związane m.in. ze studiowaniem na naszym Wydziale, pomoc w rozwiązywaniu problemów oraz  kreowanie życia kulturalnego i sportowego poprzez organizowanie różnego rodzaju akcji oraz imprez.

Co roku Samorząd Wydziałowy przygotowuje: otrzęsiny wydziałowe dla studentów pierwszego roku, wybory Belfra UWM, Dni Otwarte UWM.  

Corocznie przygotowujemy sesję sprawozdawczą a z działalności kół naukowych działających przy Wydziale Nauki o Żywności, wydarzenia związane z Kortowiadą (m.in. Parada Wydziałów, Wybory Miss Venus, Bój Wydziałów, Wystrój Akademików, przygotowanie koszulki wydziałowej i inne) oraz  różnego rodzaju imprezy i wydarzenia okolicznościowe.

Ponadto, jako Samorząd działamy w wielu oficjalnych strukturach Wydziału i Uczelni. Reprezentując Was dbamy o sprawy ważne dla studentów, pracowników i Wydziału. Mamy swoich przedstawicieli między innymi w:

Radzie Wydziału, która jest głównym organem decydującym o losach Wydziału

Wydziałowej Komisji Stypendialnej, na której rozpatrywane są Wasze wnioski o stypendia oraz zapomogi·         

Uczelnianej Odwoławczej Komisji Stypendialnej,na której rozpatrywane są odwołania wnoszone przez studentów na decyzje WKS oraz wnioski o stypendia sportowe i naukowe

Wydziałowej Komisji Programowej, której głównym zadaniem jest tworzenie i doskonalenie programów studiów 

Wydziałowej Komisji Oceniającej Nauczycieli Akademickich (jak sama nazwa wskazuje ;) 

Senacie UWM,który jest najwyższym organem kolegialnym na Uczelni  

Komisjach Senackich (jest ich wiele!) 

Radzie Uczelnianej Samorządu Studenckiego, która jest główną strukturą organizacyjną działalności studenckiej na naszej Uczelni.

Co ważne, opiniujemy dokumenty i akty prawne dotyczące studentów i studiów. Jak to widać, działamy na wielu płaszczyznach i w różnych sektorach.

Jeżeli masz jakiś problem, albo narodził Ci się w głowie ciekawy pomysł , który moglibyśmy wspólnie zrealizować zapraszamy do nas.

Chcesz być na bieżąco z wydarzeniami oraz imprezami, które dzieją się na naszym Wydziale i  Uczelni, koniecznie śledź stronę naszego Samorządu Wydziałowego. Znajdziesz tam również wiele cennych i przydatnych informacji.

 Zapraszamy na: https://www.facebook.com/rwsswnz/