Koła Naukowe

Nazwa Koła NaukowegoOpiekunInformacja o kole 
Koło Naukowe Technologów MleczarstwaProf. dr hab. Bogusław Staniewskidowiedz się więcej ...
Koło Naukowe Biotechnologów ŻywnościDr hab. Marek Adamczak, prof. UWMdowiedz się więcej ...
Naukowe Koło Inżynierii Chemicznej i ProcesowejDr inż. Józef Warechowskidowiedz się więcej ...
Koło Naukowe Żywienia i Profilaktyki ŻywieniowejDr inż. Joanna Ciborska dowiedz się więcej ...
Studenckie Koło Naukowe Towaroznawczej Oceny Sensorycznej

Dr inż. Marta Czarnowska-Kujawska

Dr inż. Anna Gątraska

dowiedz się więcej ...
Naukowe Koło Technologów MięsaDr inż. Tomasz Żmijewskidowiedz się więcej ...
Studenckie Koło Mikrobiologów Żywności " Kocuria"Dr inż. Wioleta Chajęcka-Wierzchowska
dowiedz się więcej ...
Koło Naukowe Technologów Przetwórstwa Surowców RoślinnychDr inż. Małgorzata Tańskadowiedz się więcej ...
Studenckie Koło Naukowe Higieny Żywności i Toksykologii
 
  

Dr n. wet. inż. Magdalena Polak-Śliwińska

tel. 48 89 523 45 84  m.polak@uwm.edu.pl 

 
 
Przewodniczący Koła: 
Patryk Wiśniewski 
sknhigienyzywnoscitoksykologii@gmail.com
Koło Naukowe Gastronomii Sztuki KulinarnejDr hab. inż. Marzena Danowska-Oziewicz, prof. UWMdowiedz się więcej ...

Opiekun Kół Naukowych na Wydziale Nauki o Żywności - dr inż. Adam Więk