Studia I stopnia

 
Nabór na studia kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym w systemie „nowej matury" następuje na podstawie konkursu (rankingu) sumy % punktów uzyskanych na świadectwie dojrzałości z trzech przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym (określonych w kryteriach kwalifikacji na studia stacjonarne; studia niestacjonarne).
 
KRYTERIA KWALIFIKACJI: 

 

KIERUNEK STUDIÓW

Konkurs (ranking) sumy % punktów uzyskanych z przedmiotów 
z części pisemnej egzaminu maturalnego występujących 
na świadectwie dojrzałości (wybór 3 przedmiotów)

 

 

 

 

TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI

I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA

 

TOWAROZNAWSTWO

 

BIOLOGIA

CHEMIA

FIZYKA I ASTRONOMIA

GEOGRAFIA

JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY

JĘZYK POLSKI

MATEMATYKA

 

 

 

GASTRONOMIA – SZTUKA KULINARNA

BIOLOGIA

CHEMIA

FIZYKA I ASTRONOMIA

GEOGRAFIA

HISTORIA

JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY

MATEMATYKA

 

 

INŻYNIERIA PRZETWÓRSTWA ŻYWNOŚCI

CHEMIA

FIZYKA I ASTRONOMIA

GEOGRAFIA

INFORMATYKA

JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY

MATEMATYKA