Gastronomia - sztuka kulinarna

Lider Jakości Kształcenia 2018

Wybierz kierunek Gastronomia - sztuka kulinarna, jeśli swoją przyszłość wiążesz z pracą w gastronomii, tu nabędziesz umiejętności komponowania potraw, 

ze szczególnym uwzględnieniem wyboru odpowiednich operacji jednostkowych, prowadzenia działalności gastronomicznej, zarówno pod kątem technologicznym, ekonomicznym jak i  organizacyjno–prawnym,  a także wiedzę na temat planowania racjonalnego żywienia poszczególnych grup ludności. 

Studia na kierunku przygotują Cię do pracy w charakterze kucharza, menedżera różnych obiektów gastronomicznych tj. restauracje,  stołówki, kawiarnie, bary itp., intendenta.

Szczegółowe informacje: 

Poziom kształcenia:studia I stopnia
Profil kształcenia:ogólnoakademicki
Obszar kształcenia: rolnicze, leśne i weterynaryjne
Tytuł zawodowy: 
inżynier
Efekty kształcenia: zobacz
Sylwetka absolwenta: zobacz
Plan studiów: zobacz
Zasady rekrutacji: zobacz
Studia niestacjonarne:nie
Poziom kształcenia:studia II stopnia
Profil kształcenia:ogólnoakademicki
Obszar kształcenia: rolnicze, leśne i weterynaryjne
Tytuł zawodowy: 
magister inżynier
Program  studiów: zobacz
Studia niestacjonarne:nie