Technologia żywności i żywienie człowieka

Wybierz kierunek Technologia żywności i żywienie człowieka, jeśli interesuje Cię specjalistyczna wiedza z zakresu przechowywania, przetwarzania, utrwalania i kształtowania bezpieczeństwa oraz właściwości funkcjonalnych  żywności.

Studia na kierunku przygotują Cię do pracy na stanowiskach inżynierskich oraz kierowniczych w przedsiębiorstwach przetwórstwa spożywczego, w zakładach zajmujących się pozyskiwaniem, przechowywaniem i dystrybucją żywności oraz żywieniem człowieka. Tu zdobędziesz umiejętności organizowania produkcji włącznie z doborem maszyn i urządzeń oraz przeprowadzania jej ekonomicznej kalkulacji. 

Szczegółowe informacje: 

Poziom kształcenia:studia I stopniastudia II stopnia
Profil kształcenia:ogólnoakademickiogólnoakademicki
Obszar kształcenia: rolnicze, leśne i weterynaryjnerolnicze, leśne i weterynaryjne
Dziedzina nauki i dyscyplina naukowa: 
technologia żywności i żywienie człowiekatechnologia żywności i żywienie człowieka
Tytuł zawodowy: 
inżyniermagister inżynier
Efekty kształcenia: zobaczzobacz
Sylwetka absolwenta: zobaczzobacz
Specjalności: 
  • Biotechnologia żywności

  • Technologia mleczarstwa

  • Technologia mięsa

  • Technologia produktów roślinnych

  • Żywienie człowieka

  • Technologia żywności

  • Inżynieria przetwórstwa żywności

  • Żywienie człowieka

  • Food engineering (studia w j. angielskim)
Plan studiów: zobaczzobacz
Zasady rekrutacji: zobaczzobacz
Studia niestacjonarne:taktak