Inżynieria przetwórstwa żywności

Wybierz studia na kierunku Inżynieria Przetwórstwa Żywności, jezeli: 

-  interesujesz się technologią i techniką produkcji żywności,
-  chcesz mieć realny wpływ na asortyment i jakość rynkowych produktów spożywczych,
-  interesują Cię badania żywności pod kątem jej składu i właściwości,
-  chciałbyś wdrożyć nowe receptury i zaproponować produkcję nowych wyrobów spożywczych,
-  masz pomysł na innowacyjne rozwiązania techniczne w przetwórstwie żywności,
-  chciałbyś pracować po ukończeniu studiów w najnowocześniejszej branży przemysłu w Polsce. 

Poziom kształcenia:studia I stopnia
Profil kształcenia:ogólnoakademicki
Obszar kształcenia: rolnicze, leśne i weterynaryjne
Dziedzina nauki i dyscyplina naukowa:Technologia żywności i żywienie człowieka
Tytuł zawodowy: 
inżynier
Efekty kształcenia: zobacz
Sylwetka absolwenta: zobacz
Plan studiów: zobacz
Zasady rekrutacji: zobacz
Studia niestacjonarne:nie
  • Możliwość studiowania dualnego (cotygodniowe zajęcia praktyczne w  wybranym zakładzie produkcyjnym),
  • Możliwość studiowania II stopnia na Wydziale Nauki o Żywności lub  na anglojęzycznym kierunku Food Engineering prowadzonym przez Wydział  wspólnie z Uniwersytetem w Offenburgu (2 semestry studiów w Niemczech +  dyplom ukończenia niemieckiej uczelni). 

Filmy