Towaroznawstwo

Wybierz kierunek Towaroznawstwo jeśli planujesz w przyszłości zostać specjalistą w zakresie kształtowania i oceny jakości towarów oraz zarządzania jakością.

Studia na kierunku przygotują Cię do pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych, na stanowiskach związanych z opracowywaniem nowych wyrobów i kreowaniem wizerunku produktu, kontrolą i nadzorowaniem jakości towarów żywnościowych i przemysłowych, a także w laboratoriach analitycznych oraz jednostkach certyfikujących wyroby i usługi, organach nadzoru urzędowego, czy ośrodkach badawczo-rozwojowych.

Poziom kształcenia:studia I stopniastudia II stopnia
Profil kształcenia:ogólnoakademickiogólnoakademicki
Obszar kształcenia: społeczne i przyrodniczespołeczne i przyrodnicze
Dziedzina nauki:
towaroznawstwotowaroznawstwo
Tytuł zawodowy: 
inżyniermagister inżynier
Efekty kształcenia: zobaczzobacz
Sylwetka absolwenta: zobaczzobacz
Specjalności: 
  • Menedżer produktu

  • Menedżer laboratorium badań żywności


  • Menedżer usług gastronomiczno - hotelarskich

  • Zarządzanie procesami w produkcji i usługach


Plan studiów: zobaczzobacz
Zasady rekrutacji: zobaczzobacz
Studia niestacjonarne:nienie