Inżynieria przetwórstwa żywności

Wcześniejsza nazwa kierunku: Inżynieria chemiczna i procesowa 

Jeżeli:
-  interesujesz się technologią i techniką produkcji żywności,
-  chcesz mieć realny wpływ na asortyment i jakość rynkowych produktów spożywczych,
-  interesują Cię badania żywności pod kątem jej składu i właściwości,
-  chciałbyś wdrożyć nowe receptury i zaproponować produkcję nowych wyrobów spożywczych,
-  masz pomysł na innowacyjne rozwiązania techniczne w przetwórstwie żywności,
-  chciałbyś pracować po ukończeniu studiów w najnowocześniejszej branży przemysłu w Polsce:

wybierz studia na kierunku Inżynieria Przetwórstwa Żywności na UWM w Olsztynie

Szczegółowe informacje: 

Poziom kształcenia:studia I stopnia
Profil kształcenia:ogólnoakademicki
Obszar kształcenia: rolnicze, leśne i weterynaryjne
Tytuł zawodowy: 
inżynier
Efekty kształcenia: zobacz
Sylwetka absolwenta: zobacz
Plan studiów: zobacz
Zasady rekrutacji: zobacz
Studia niestacjonarne:nie