Zaliczenie praktyk z zakresu TECHNOLOGII MIĘSA

Zaliczenie praktyk z zakresu TECHOLOGII MIĘSA odbędzie się 27 i 28 września 2021.

Zaliczenie odbędzie się zdalnie na platformie MS Teams.

Przed zaliczeniem należy przesłać wymagane dokumenty i skontaktować się w sprawie dokładnego ustalenia dnia
i godziny z
opiekunem praktyk dr inż. Tomaszem Żmijewskim.

Adres e-mail do kontaktu:
tomasz.zmijewski@uwm.edu.pl