Zakłady Mięsne „PEKPOL Ostrołęka” S.A. poszukują osoby na stanowisko SPECJALISTA DS. ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ, oferta ważna do 21 marca br.

pdf ogłoszenia -> tu

Zakłady Mięsne „PEKPOL Ostrołęka” S.A. poszukują osoby na stanowisko SPECJALISTA DS. ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

Jesteśmy polską firmą z 46 letnią tradycją. Zatrudniamy ponad 420 pracowników.
W swojej ofercie posiadamy ponad 180 produktów z kategorii wyrobów mięsnych i bezmięsnych, które dostępne są na rynku polskim i zagranicznym pod 6 markami
produktowymi: PEKPOL, PARYŻANKI, KURPIOWSKIE SPECJAŁY, READY PORK, READY CHICKEN, DZIARSKIE JARSKIE.

Wdrożone międzynarodowe standardy jakości IFS FOOD i BRC FOOD gwarantują wysoką jakość i bezpieczeństwo oferowanych przez nas produktów.

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:
1. Opracowanie, weryfikacja i aktualizacja dokumentacji systemowej w oparciu o wymagania HACCP, standardów IFS Food oraz BRC Food, produkcji bezglutenowej oraz wegańskiej i wegetariańskiej.
2. Zespołowe prowadzenie identyfikacji zagrożeń, analiz, ocena ryzyk.
3. Uczestnictwo w przygotowaniu, przeprowadzaniu oraz nadzór nad definiowaniem działań poaudytowych zewnętrznych i wewnętrznych oraz innych audytach klientów.
4. Monitorowanie działań audytowych oraz weryfikacja ich skuteczności.
5. Tworzenie raportów z procesów identyfikowalności, symulacji wycofania wyrobów.
6. Organizacja i przygotowanie przeglądów SZJ celem weryfikacji osiągnięć systemu jakości.
7. Reprezentowanie Działu Zarządzania Jakością podczas audytów.
8. Szkolenia pracowników z wymagań postępowania opisanych procedurami wewnętrznymi.
9. Prowadzenie audytów wewnętrznych na zgodność z wymaganiami standardów IFS Food oraz BRC Food.
10. Praca w zakresie podnoszenia świadomości bezpieczeństwa żywności.
11. Realizacja zadań ciągłego doskonalenia w ramach Działu Zarządzania Jakością.
WYMAGANIA:
1. Wykształcenie wyższe zgodne lub pokrewne z zajmowanym stanowiskiem (preferowane: Zarządzanie Jakością, Technologia Żywności, Towaroznawstwo),
2. Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku w firmie o profilu spożywczym,
3. Znajomość prawa żywnościowego,
4. Znajomość wymogów standardów BRC Food / IFS Food,
5. Wiedza z zakresu prowadzenia audytów,
6. Obsługa komputera oraz znajomość pakietu MS Office (środowisko Windows),

7. Certyfikat auditora wewnętrznego oraz inne certyfikaty z obszarów jakości i bezpieczeństwa żywności będą dodatkowym atutem,

8. Mile widziana znajomość zagadnień z obszaru Lean Management,
9. Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole, sumienność, zaangażowanie, dyspozycyjność, samodzielność, inicjatywa w działaniu,
10. Umiejętność dostosowywania się do nowych zadań, kreatywność, odporność na stres.
11. Bardzo dobra organizacja pracy własnej.

OFERUJEMY:
- pracę w miejscu, gdzie cenimy zaangażowanie
- stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
- szansę tworzenia i wdrażania nowoczesnych rozwiązań w twoim obszarze zawodowym
- ścieżkę kariery, którą możesz samodzielnie kształtować
- szkolenia branżowe, wsparcie merytoryczne

DOCENIAMY CIĘ ZA TO, ŻE:
- świetnie planujesz i organizujesz swoją pracę,
- jesteś zaangażowany,
- dobrze posługujesz się MS Office (w szczególności Excelem)
- lubisz pracować w zespole

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres kadry@pekpol.pl z dopiskiem Specjalista ds. Zarządzania Jakością lub osobiście dostarczyć do siedziby firmy.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym są Zakłady Mięsne „Pekpol
Ostrołęka” S.A. z siedzibą w Ławach, ul. Przemysłowa 31, Ławy, 07 – 410 Ostrołęka, moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na stanowisko kierowcy.
Wyrażam nadto zgodę na przetwarzanie ww. danych osobowych w przyszłych rekrutacjach na powyższe stanowisko lub inne stanowiska. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.
...........................................................
(data i podpis kandydata do pracy)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych są Zakłady Mięsne „Pekpol Ostrołęka” S.A. z siedzibą w Ławach, ul. Przemysłowa 31, Ławy, 07 – 410 Ostrołęka, tel. 29 764 11 01, fax: 29 764 14 06, e-mail: biuro@pekpol.pl;
2) administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się pod adresem poczty elektronicznej: inspektor@pekpol.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu
rekrutacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody;
4) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego na dane stanowisko, chyba, że wyrazi Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych w przyszłych rekrutacjach;
6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy biuro@pekpol.pl, inspektor@pekpol.pl;
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
8) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji.