Seminarium Doktoranckie - Posiedzenie Komisji ds. Nauki i Współpracy

Uprzejmie informuję, że w dniu 13 marca 2018 roku (wtorek) o godz. 13.15, w sali posiedzeń Rady Wydziału Nauki o Żywności UWM w Olsztynie, im. prof. T. Dziamy, odbędzie się Seminarium Doktoranckie.

 Porządek spotkania przewiduje:

1. Seminarium doktoranckie mgr inż. Katarzyny Mirosławy Boradyn (opiekunowie naukowi: dr hab. inż. Katarzyna Eufemia Przybyłowicz, prof. UWM, Wydział Nauki o Żywności  oraz  dr hab. n. med. Elżbieta Jarocka-Cyrta, prof. UWM, Wydział Nauk Medycznych). Temat wystąpienia: „Ocena skuteczności diety z ograniczeniem FODMAP w leczeniu czynnościowego bólu brzucha dzieci”

 2.Dokonanie oceny przebiegu seminarium i ewentualne poparcie wniosku Doktorantki o otwarcie interdyscyplinarnego przewodu doktorskiego przez Radę Wydziału  Nauki o Żywności UWM w Olsztynie.

 3. Rozpatrzenie prośby dr inż. Magdaleny Olszewskiej  w sprawie wystąpienia z wnioskiem o przyznanie stypendium naukowego dla wybitnych młodych naukowców (w ramach konkursu MNiSzW).

 4. Sprawy różne.

Przewodnicząca Wydziałowej Komisji ds. Nauki i Współpracy

prof. dr hab. inż. Katarzyna Majewska