OFERTA PRACY. SERY ICC Pasłęk: M I S T R Z P R O D U K C J I

Oferta pracy skierowana została do nas przez firmę Sery ICC Pasłęk, działającą w sektorze FMCG i należącą do międzynarodowej Grupy Savencia.

Domeną działalności firmy  jest przetwórstwo mleczne. Lata doświadczeń z nowymi technologiami i innowacyjnymi produktami mlecznymi pokazują, że zakład dotrzymuje kroku rozwojowi wiedzy w dziedzinie przetwórstwa
żywności, mikrobiologii i technologii i jest otwarty na wdrażanie nowości na swoim terenie.

Aby móc zapewnić ciągłość produkcji Firma poszukuje absolwentów bądź studentów ostatniego roku Naszej uczelni i Wydziału. 

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą.