W A Ż N A I N F O R M A C J A dotycząca zmian w planach zajęć

Szanowni Nauczyciele Akademiccy, Doktoranci i Studenci,

W związku z pogarszającą się sytuacją epidemiczną w kraju, w Olsztynie i w regionie JM Rektor dr hab. Jerzy Przyborowski, prof. UWM zawiesił zajęcia dydaktyczne zaplanowane do realizacji w siedzibie Uczelni do dnia 11 kwietnia br.

W związku z powyższym prowadzący zajęcia w porozumieniu ze studentami na bieżąco dostosowują realizację zajęć zdalnych jak i w kontakcie w siedzibie Uczelni.

Proszę o bieżące śledzenie planów zajęć dydaktycznych, które dla poszczególnych kierunków, lat studiów oraz stopnia kształcenia znajdują się w zakładce „student” strony wydziałowej: http://www.uwm.edu.pl/wnz/student/plany-zajec

Prof. dr hab. Małgorzata Darewicz

Dziekan Wydziału Nauki o Żywności