Grupa Kapitałowa GRAAL zatrudni pracowników na stanowiskach: kontroler jakości, inspektor kontroli jakości, laborant

Grupa Kapitałowa GRAAL zatrudni pracowników na stanowiskach: kontroler jakości, inspektor kontroli jakości, laborant:

Oferta 1: kontroler jakości

Oferta 2: inspektor kontroli jakości

Oferta 3: laborant