ERASMUS+

STUDENCIE! NIE PRZEGAP SWOJEJ SZANSY! 

 

Studenci mają możliwość wyjazdu m.in. do:

Agricultural University of Athens (Grecja)
Hogeschool Van Amsterdam (Holandia)

Universidade Do Porto (Portugalia)

Universita Degli Studi Di Bari Aldo Moro (Włochy)

 Więcej informacji:

http://bwm.uwm.edu.pl/erasmus/test33/wyjazdy-studentow-na-studia-sms/proces-rekrutacji 

Wydziałowy Koordynator Programu Erasmus+: 

dr inż. Adriana Łobacz
adriana.lobacz@uwm.edu.pl
Katedra Mleczarstwa i Zarządzania Jakością

WNoŻ, UWM w Olsztynie 

Trwa rekrutacja na wyjazdy na PRAKTYKI w ramach programu Erasmus+
w roku akademickim 2020/2021 i 2021/2022!!!

 

Praktyki kierowane są do studentów, jak i absolwentów (do roku po ukończeniu studiów)! 

 

Więcej informacji:

 

http://bwm.uwm.edu.pl/erasmus/mobilnosc-z-krajami-programu-ue/wyjazdy-studentow-na-praktyki-smp/proces-rekrutacji

 

  

Wydziałowy Koordynator Programu Erasmus+:  

dr inż. Adriana Łobacz
adriana.lobacz@uwm.edu.pl
Katedra Mleczarstwa i Zarządzania Jakością

 WNoŻ, UWM w Olsztynie

 

 

 

Możliwe są wyjazdy do następujących uczelni partnerskich w ramach umów bilateralnych programu ERASMUS+: 

 • Université de Lille  – Sciences et Technologies (I i II stopień); materiały do pobrania (1 2 3
 • Justus Liebig Universität, Giessen, Niemcy (2 osoby, I i II stopień)
 • Technische Universität München, Niemcy (2 osoby, I i II stopień)
 • Fachhochschule Wiesbaden, Geisenheim, Niemcy (1 osoba, I i II stopień)
 • Universidad de Burgos, Hiszpania (1 osoba, I i II stopień)
 • University of Cordoba, Faculty of Food Science and Technology, Hiszpania   (2 osoby, I, II I III stopień)
 • Universidad de Murcia, Hiszpania (1 osoba, I i II stopień)
 • Université Lille, Francja (2 osoby, I i II stopień)
 • Agricultural University of Athens, Grecja (2 osoby, II stopień)
 • Technical Educational Institution (T.E.I.) of Athens, Grecja (2 osoby, I  stopień)
 • Technological Educational Institute (TEI) of Thessaly, Food Technology Department, Grecja (2 osoby, I stopień)
 • Utenos Kolegija, Utena University of Applied Sciences (2 osoby, I stopień)
 • Amsterdam University of Applied Sciences, Holandia (2 osoby, I i II stopień)
 • Ege University, Izmir, Turcja (3 osoby, I, II i III stopień)
 • Abant Izzet Baysal University, Bolu, Turcja (2 osoby, I, II i III stopień)
 • Mehmet Akif Ersoy University, Burdur, Turcja (2 osoby, I, II i III stopień)
 • Norwegian University of Life Sciences, As, Norwegia (2 osoby, II i III stopień)
 • Hochschule Offenburg, Offenburg University of Applied Sciences, Niemcy (15 osób, studenci II stopnia kierunku Food Engineering)
 • Universidade do Porto, Portugalia (2 osoby, studenci I stopnia),
 • University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine of Cluj-Napoca, Rumunia, (2 osoby, I i II stopień)
 • Syleyman Demirel University, Isparta, Turcja (2 osoby, I i II stopień)

 Wyjazdy studentów:

 • studenci naszego Wydziału mogą wyjeżdżać na okres kilku miesięcy,
 • celem wyjazdu może być wykonanie części doświadczalnej pracy magisterskiej lub zaliczenie jednego semestru nauki,
 • wyjazdy przeznaczone są dla studentów jednolitych studiów magisterskich, studiów pierwszego, drugiego lub trzeciego stopnia, 
 • więcej informacji na http://www.uwm.edu.pl/bwz/dla-studentow/wyjazdy-na-studia/ .

 Wymagania - rekrutacja wydziałowa:

 • zgoda dziekana,
 • znajomość języka obcego (egzamin z języka obcego, certyfikat),
 • średnia ocen (ćwiczenia i egzaminy) z ostatnich dwóch semestrów studiów > 3.5,
 • wypełniony formularz aplikacyjny,
 • formularz zgłoszeniowy wydrukowany z systemu USOS,
 • wstępnie wypełniony program nauczania Learning Agreement, 
 • szczegółowe wytyczne na stronie: http://www.uwm.edu.pl/bwz/dla-studentow/wyjazdy-na-studia/ .

Wybór miejsca odbywania praktyk:

Stypendium na wyjazd na studia i na praktykę ma pokrywać różnicę między kosztami utrzymania w danym kraju oraz w Polsce. Aktualne informacje o stawkach stypendialnych na stronie BWZ: http://www.uwm.edu.pl/bwz/erasmus/mobilnosc-z-krajami-programu-ue/

 

Wyjazdy pracowników: