Współpraca z otoczeniem gospodarczym

Wydział Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wyróżnia się wysokim poziomem prowadzonych badań naukowych oraz szeroką współpracą z przemysłem wśród Wydziałów o podobnym profilu i zakresie działania w dziedzinie nauk rolniczych, dyscyplinie technologia żywności i żywienia oraz w naukach pokrewnych. Przy przyznawaniu środków finansowych jednostkom naukowym uwzględnia się ocenę dotychczasowej działalności tych jednostek określoną za pomocą kategorii jednostki naukowej w skali od A+, przez A, B do C. Dzięki wyróżniającym osiągnięciom naukowo-badawczym realizowanym w obrębie badań podstawowych jak i aplikacyjnych Wydział Nauki o Żywności posiada kategorię A w ocenie parametrycznej.
 
Wydział współpracuje z firmami produkcyjnymi w Polsce i za granicą. Aktualnie Wydział szczyci się podpisanymi porozumieniami i kontaktami z wieloma światowymi firmami w zakresie nowoczesnego przetwórstwa głównie w przemyśle spożywczym. Są to między innymi: Alpma (Niemcy), ARGO (Białystok), Danisco Poland(Polska), Chr. Hansen (Polska), Comp (Rzeszów), Diverseylever (Polska), Ecolab (Polska), Elopak (Polska), Euro-sep (Warszawa), Expak (Kraków), Foos (Polska), GEA (Polska), Loos (Polska), Tymbark S.A. (Olszynek), OBRAM (Olsztyn), Polmeat (Brodnica), PMB (Białystok), TETRA PAK (Polska), TEWES-BIS (Barczewo), UNITEX CBR (Gdańsk), Wild (Polska), Westmilch (Niemcy), World Trade Center Expol (Gdańsk), Zentis (Polska). 

Dzięki tej współpracy Wydział wykazuje dużą aktywność w zakresie pozyskiwania i realizacji projektów rozwojowych w przemyśle spożywczym (np. projekty „Opracowanie w skali pilotowej i wdrożenie technologii produkcji biodiesli metodą enzymatycznej transestryfikacji z użyciem olejów roślinnych i tłuszczów odpadowych” oraz „Opracowanie metod przygotowania nasion i wydobywania oleju oraz opracowanie metod przeestryfikowania oleju/tłuszczu posmażalniczego i oczyszczenia estrów” czy też „Możliwości używania biomasy w postaci gliceryny pochodzenia organicznego jako paliwa w silnikach Diesla”).