Rada Patronacka

Skład Rady Patronackiej
Wydziału Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 
 1. mgr inż. Waldemar Broś - Prezes Zarządu Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich Związek  Rewizyjny w Warszawie
 2. mgr inż. Dariusz Sapiński - Prezes Zarządu Grupy MLEKOVITA w Wysokie Mazowieckie
 3. dr inż. Kazimierz Kujawa – Przewodniczący Rady Nadzorczej Grupy Maspex Wadowice
 4. mgr inż. Zbigniew Raczyński – Prezes Obram Tetra Pak Company w Olsztynie
 5. mgr inż. Piotr Zgórzyński – Prezes Europejskiej Grupy Technologicznej w Toruniu
 6. Ireneusz Lichota – Prezes Zarządu Zentis Polska Sp. z o.o. w Siedlcach
 7. mgr inż. Grzegorz Augustyniak – Prezes Zarządu Milk Hydrosan Sp. z o.o. w Warszawie
 8. mgr inż. Andrzej Gałasiewicz – właściciel MINIBROWARY.PL w Piotrkowie Trybunalskim
 9. mgr inż. Mirosław Michnowicz – członek Zarządu Wild Polska sp. z o. o., Marcinkowo
 10. Radosław Wiliński – Dyrektor Zarządzający PROKURENT ANIMEX FOODS Sp. z o.o. sp.k.  Oddział w Iławie
 11.  mgr inż. Zbigniew Dąbkowski – Zakład Przetwórstwa Spożywczego „Piekarnia” Zbigniew Dąbkowski w Olsztynie
 12. mgr inż. Wiesława Sinkiewicz-Górecka – Dr. Oetker Polska Sp. z o.o. w Gdańsku
 13. mgr inż. Agnieszka Libner – Prezes Zarządu TREPKO sp. z o.o. w Gnieżnie
 14. Bogdan Rojewski – Dyrektor SPX Flow Technology Poland Sp. z o.o w Warszawie
 15. mgr inż. Antoni Grochal – Prezes Zarządu „Społem” PSS w Nidzicy
 16. Małgorzata Wodecka – Dyrektor Generalny CHR. HANSEN Poland Sp. z o.o. w Czosnowie
 17. mgr inż. Marcin Kuprewicz - Dyrektor Działu Mleczarskiego, Chr. Chansen Poland sp. z o. o. w Warszawie
 18. mgr inż. Beata Kierznowska - zastępca Dyrektora Biura Kwatermistrzowsko-Inwestycyjnego CZSW w Olsztynie
 19. mgr inż. Marta Misiuwianiec-Królikiewicz - Prezes Zarządu CSK Food Enrichment Poland Sp. z o. o. w Toruniu