Rada Patronacka

Skład Rady Patronackiej
Wydziału Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 
 1. mgr inż. Waldemar Broś - Prezes Zarządu Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich Związek  Rewizyjny w Warszawie,
 2. mgr inż. Dariusz Sapiński - Prezes Zarządu Grupy MLEKOVITA w Wysokie Mazowieckie,
 3. dr inż. Kazimierz Kujawa – Przewodniczący Rady Nadzorczej Grupy Maspex Wadowice,
 4. mgr inż. Zbigniew Raczyński – Prezes Zarządu OBRAM Sp. z o.o. w Olsztynie,
 5. mgr inż. Piotr Zgórzyński – Prezes Zarządu CSK Food Enrichment Poland Sp. z o.o. w Toruniu,
 6. Ireneusz Lichota – Prezes Zarządu Zentis Polska Sp. z o.o. w Siedlcach,
 7. mgr inż. Grzegorz Augustyniak – Prezes Zarządu Milk Hydrosan Sp. z o.o. w Warszawie,
 8. mgr inż. Andrzej Gałasiewicz – właściciel MINIBROWARY.PL w Piotrkowie Trybunalskim,
 9. Kazimierz Łoś – Prezes Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego Spółdzielni Mleczarskich „LACPOL” Sp. z o.o. w Warszawie,
 10. Radosław Wiliński – Dyrektor Zarządzający PROKURENT ANIMEX FOODS Sp. z o.o. sp.k.  Oddział w Iławie,
 11.  mgr inż. Zbigniew Dąbkowski – Zakład Przetwórstwa Spożywczego „Piekarnia” Zbigniew Dąbkowski w Olsztynie,
 12. mgr inż. Wiesława Sinkiewicz – Dr. Oetker Polska Sp. z o.o. w Gdańsku,
 13. mgr inż. Agnieszka Libner – Prezes Zarządu TREPKO sp. z o.o. w Gnieżnie.
 14. Bogdan Rojewski – Dyrektor SPX Flow Technology Poland Sp. z o.o w Warszawie
 15. mgr inż. Antoni Grochal – Prezes Zarządu „Społem” PSS w Nidzicy
 16. Małgorzata Wodecka – Dyrektor Generalny CHR. HANSEN Poland Sp. z o.o. w Czosnowie