TECHNIKA I TECHNOLOGIA W PRZEMYŚLE MLECZARSKIM

TECHNIKA I TECHNOLOGIA W PRZEMYŚLE MLECZARSKIM - edycja 2020

Planowany termin rozpoczęcia:
17 czerwca 2020

Planowany termin zakończenia:
19 czerwca 2020

Organizator:
Katedra Mleczarstwa i Zarządzania Jakością Wydziału Nauki o Żywności UWM w Olsztynie

Więcej na stronie: www.uwm.edu.pl/sympozjummleczarskie