Program ABC

                                                                                                                                                               

 

Projekt „ABC Zdrowego Żywienia” jest ogólnopolskim projektem edukacyjno-badawczym, którego celem jest przeprowadzenie działań edukacyjnych, skierowanych głównie do dzieci i młodzieży oraz osób powyżej 65 roku życia. Wśród adresatów projektu/beneficjentów będą też osoby znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej, do których szczególne zastosowanie będzie miała idea, że zdrowe żywienie nie musi być drogie.

Projekt  realizowano od 12 grudnia 2014 do 30 czerwca 2016.  Finansowany był   przez Fundację Carrefour.

Projekt realizowano na Wydziale Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, we współpracy z ośrodkami akademickimi z:

 • Krakowa – Wydział Technologii Żywności, Katedra Żywienia Człowieka, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Lublina – Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Olsztyna – Wydział Nauk o Żywności, Katedra Żywienia Człowieka, Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie
 • Poznania – Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu, Katedra Higieny Żywienia Człowieka, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Gdyni – Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa, Katedra Usług i Handlu, Akademia Morska w Gdyni
 • Wrocławia – Wydział Nauk o Żywności, Katedra Żywienia Człowieka, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Zespół Katedry Żywienia Człowieka realizujący Projekt w UWM:

 • Prof. dr hab. Lidia Wądołowska – koordynator
 • Dr inż. Ewa Niedźwiedzka – kierownik organizacyjny i lider bloku dietetycznego
 • Mgr inż. Joanna Kowalkowska – sekretarz naukowy; blok dietetyczny
 • Mgr inż. Katarzyna Boradyn – blok żywieniowy
 • Mgr inż. Anna Danielewicz – lider bloku żywieniowego
 • Mgr inż. Anna Draszanowska – lider bloku sensoryczno-konsumenckiego; blok kulinarny
 • Mgr inż. Iwona Hawrysz – blok higieniczno-dietetyczny
 • Mgr inż. Beata Krusińska – lider bloku higieniczno-dietetycznego
 • Mgr inż. Lidia Kurp – lider bloku kulinarnego; blok sensoryczno-konsumencki
 • Mgr Marta Lonnie – blok dietetyczny

 

Celem projektu było dostarczenie wiedzy i podniesienie świadomości żywieniowej beneficjentów projektu, a także kształtowanie umiejętności dokonywania przez konsumentów racjonalnych wyborów żywieniowych, niezależnie od ich sytuacji społeczno-ekonomicznej.

W konsekwencji, działania te pozwoliły na:

 • zwiększenie świadomości żywieniowej dzieci i młodzieży oraz osób starszych;
 • nabycie praktycznych umiejętności komponowania i przygotowywania posiłków zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, dostosowanymi do indywidualnych potrzeb, finansowych możliwości oraz stanu zdrowia;
 • nabycie umiejętności czytania i rozumienia informacji zamieszczonych na opakowaniach produktów żywnościowych;
 • podniesienie komfortu życia osób starszych oraz osób ze zdiagnozowanymi chorobami dietozależnymi, poprzez umiejętne wykorzystanie zalecanych, z żywieniowego punktu widzenia, produktów spożywczych;
 • ukształtowanie prozdrowotnych nawyków żywieniowych wśród dzieci i młodzieży;
 • poprawę sposobu żywienia dzieci i młodzieży oraz osób starszych w kierunku zachowań prozdrowotnych.

Zajęcia edukacyjne obejmowały po 5 bloków tematycznych.

Zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży:

 1. Blok żywieniowy – Jak jeść zdrowo, smacznie oraz tanio?
 2. Blok dietetyczny – Wpływ żywienia na rozwój fizyczny, umysłowy oraz zachowanie zdrowia.
 3. Blok higieniczny – Bezpieczeństwo żywności, świat mikroorganizmów.
 4. Blok sensoryczno-konsumencki – Świat zmysłów; jak czytać etykiety żywności?
 5. Blok kulinarny – Jak przygotować zdrowe i smaczne potrawy, posiłki?

Zajęcia edukacyjne dla osób starszych:

 1. Blok żywieniowy – Jak jeść zdrowo, smacznie oraz tanio?
 2. Blok dietetyczny – Rola żywienia w utrzymaniu sprawności fizycznej i intelektualnej oraz prewencji chorób dieto zależnych.
 3. Blok higieniczny – Bezpieczeństwo żywności, zasady prawidłowego postępowania z żywnością, mikroorganizmy w żywności – za i przeciw.
 4. Blok sensoryczno-konsumencki – Rola zmysłów w wyborze produktów żywnościowych; dlaczego i jak czytać etykiety żywności?
 5. Blok kulinarny – Jak przygotować zdrowe i smaczne potrawy, posiłki?

http://abczywienia.pl/program-abc-zdrowego-zywienia/