OLSZTYŃSKIE DNI NAUKI I SZTUKI

Wydział Nauki o Żywności aktywnie uczestniczy w popularyzowaniu nauki podczas organizowanych przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Olsztyńskich Dni Nauki i Sztuki. W ramach ogólnouczelnianej inicjatywy organizowane są pokazy, warsztaty, wycieczki plenerowe i eksperymenty, a głównymi odbiorcami kilkudiowej imprezy są najmłodsi  pasjonaci nauki i sztuki.   

Więcej informacji na:  http://dninauki.uwm.edu.pl/