Technologia żywności i żywienie człowieka

"Wysoko pozytywna ocena Polskiej Komisji Kakredytacyjnej"; Dowiedz się więcej:

http://www.uwm.edu.pl/egazeta/technologia-zywnosci-zywienie-czlowieka-swietnie-ocenie-pka

TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA

JEST DLA OSÓB, KTÓRE…

pasjonuje żywność, są zainteresowane zrozumieniem złożoności procesów pozyskiwania, przetwarzania i dystrybucji żywności, chcą  poznać tajniki smaku i innych cech sensorycznych żywności, a także są zainteresowane aspektem wytwarzania żywności bezpiecznej, jak najlepszej jakości oraz wartości odżywczej

POSZUKUJĄ …

programu, który zapewni im umiejętności niezbędne do wpływania na rynek żywności oraz pomoże poprawić jakość życia ludzi, dzięki dogłębnemu zrozumieniu procesów związanych z wytwarzaniem żywności i wprowadzaniem jej na rynek.

CHCĄ ZOSTAĆ ...

 • technologiem,
 • głównym technologiem,
 • kierownikiem produkcji,
 • menedżerem ds. jakości,
 • pracownik nadzoru sanitarnego i handlowego

NASZA TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA TO WYJĄTKOWY KIERUNEK:

Programy studiów na kierunku TECHNOLOGIA ŻYWNOSĆI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA, zarówno na studiach pierwszego i drugiego stopnia został opracowany z myślą o zdobywaniu doświadczenia akademickiego, w oparciu o ekspercką wiedzę pracowników Wydziału Nauki o Żywności oraz o  przeprowadzane przez nich badania, a także dzięki silnej współpracy  naszego wydziału z  otoczeniem gospodarczym oraz praktykami. 

TECHNOLOGIA ŻYWNOSĆI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA to kierunek na którym  młodzi ambitni adepci technologii żywności  zdobywają  umiejętności, niezbędne na drodze stawania się  profesjonalistami zdolnymi do stawienia czoła prawdziwym wyzwaniom.

Wydział Nauki o Żywności współpracuje z przemysłem już od 75 lat  i jest kuźnią kadr dla przemysłu spożywczego, zwłaszcza mleczarskiego. Wielu wyjątkowych  pracowników przemysłu spożywczego oraz organów kontroli i nadzoru nad jakością i bezpieczeństwem żywności szczyci się ukończeniem kierunku  właśnie na Wydziale Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Dzięki praktycznym metodom nauczania, w oparciu o doskonałą i nowoczesną  infrastrukturę dydaktyczno – badawczą  studenci studiów inżynierskich oraz magisterskich nie tylko zasmakują  czym jest studiowanie, ale także  będą realizować projekty oparte o rzeczywiste scenariusze.

Studia na naszym wydziale kończą się na pierwszym  stopniu uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera, a na drugim stopniu magistra inżyniera. To są wiedza i umiejętności weryfikowane przez rynek pracy.

Kierunek TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA na Wydziale Nauki o Żywności UWM przeszedł znakomicie ewaluację (2019). Polska Komisja Akredytacyjna w raporcie oceniającym podkreśliła bardzo dobre przygotowanie absolwentów do zawodu. Wyniki ewaluacji są ważne przez najbliższe 6 lat.

Portal OTO UCZELNIE o kierunku Technologia Żywności i Żywienie Człowieka  pisze tak: https://www.otouczelnie.pl/artykul/1428/Technologia-zywnosci-i-zywienie-czlowieka

Szczegółowe informacje: 

Poziom kształcenia:studia I stopniastudia II stopnia
Profil kształcenia:ogólnoakademickiogólnoakademicki
Obszar kształcenia: rolnicze, leśne i weterynaryjnerolnicze, leśne i weterynaryjne
Dziedzina nauki i dyscyplina naukowa: 
technologia żywności i żywienie człowiekatechnologia żywności i żywienie człowieka
Tytuł zawodowy: 
inżyniermagister inżynier
Efekty kształcenia: zobaczzobacz
Sylwetka absolwenta: zobaczzobacz
Kształcenie w zakresie: 

 

 • Technologia mleczarstwa

 • Technologia mięsa

 • Technologia produktów roślinnych

 • Żywienie człowieka

 • Technologia żywności

 • Inżynieria przetwórstwa żywności

 • Żywienie człowieka

 • Food engineering (studia w j. angielskim)
Plan studiów: zobaczzobacz
Studia niestacjonarne:taktak