Sylwetka absolwenta

Absolwent kierunku Inżynieria przetwórstwa żywności (od roku akademickiego 2017/2018 nowa nazwa  kierunku Inżynieria chemiczna i procesowa ) nabędzie wiedzę i umiejętności w zakresie  projektowania i sprawowania nadzoru nad procesami technologicznymi oraz aparaturą procesową w zakładach przetwórstwa rolno – spożywczego i pokrewnych.

Studia na kierunku przygotowują do pracy w biurach inżynierskich, pracowniach projektowych różnych gałęzi przemysłowych, firmach produkujących maszyny i urządzenia dla przemysłu przetwórczego oraz firmach montażowych.