Sylwetka absolwenta

Absolwent kierunku Inżynieria chemiczna i procesowa nabędzie wiedzę i umiejętności w zakresie   projektowania i sprawowania nadzoru nad procesami technologicznymi oraz aparaturą procesową w zakładach przetwórstwa rolno – spożywczego i pokrewnych.

 Studia na kierunku przygotowują do pracy w biurach inżynierskich, pracowniach projektowych różnych gałęzi przemysłowych, firmach produkujących maszyny i urządzenia dla przemysłu przetwórczego oraz firmach montażowych.

Kierunek od roku akademickiego 2017/2018 zmienia nazwę na Inżynieria przetwórstwa żywności.